هركس كتاب مقدس یهودیان و شرح‏هاى آن را با دقت و تأمل مطالعه كرده باشد، متوجه خواهد شد كه در اين آثار به نبرد خونينى در آينده اشاره رفته است كه‏ در سرزمين فلسطين، بين يهود و مسلمانان رخ خواهد داد.

فرجام اسرائيل در عهد قدیم (تورات)

بقای اسرائیل، نتیجه ائتلاف شوم صلیب، سلفی و صهیون

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ هركس كتاب مقدس یهودیان و شرح‏هاى آن را با دقت و تأمل مطالعه كرده باشد، متوجه خواهد شد كه در اين آثار به نبرد خونينى در آينده اشاره رفته است كه‏ در سرزمين فلسطين، بين يهود و مسلمانان رخ خواهد داد. شارحان كتاب مقدس، دولت مسلمانان را در اين نبرد، «آشورى» نام نهاده ‏اند.

شارحان کتاب مقدس از اين مبارزه چنين ياد كرده‏اند:

در آن‏جا، دو نيروى درگير رقيب بر سر رهبرى جهان وجود خواهد داشت: دولت‏هاى غرب اروپا و دولت آشورى.[1]

در خصوص هويت دولت آشورى گفته‏اند: «فرات مرز طبيعى بين يهود و آشورى است».[2] و نيز: «سرزمين آشورى، فارس و ايران است.»[3]

شارحان كتاب مقدس از شروع حركت لشكر آشورى از ايران سخن‏ مى‏گويند: «خيل انبوه و فراوانى از فارس خارج مى‏شوند.»[4]

و سپس از هدف اين لشكر آشوری سخن به ميان مى‏آورند و مى‏گويند: «دست خداست كه به وسيله آشورى فرود خواهدآمد».[5] «و در آخر الزمان دشمن اسرائيل خواهد بود».[6] «و خداوند او را براى امتى با همت مى‏فرستد و اين امت، ملت او محسوب مى‏شود».[7]

آن‏گاه شارحان، به معرفى نيروهاى غربى مى‏پردازند كه با يهود، عليه آشورى كه با سپاهيان خود از ايران به سمت فلسطين لشكركشى مى‏كند، ائتلاف مى‏نمايند:

يهوديان از ترس آشورى با پيشواى رومى پيمانى مى‏بندند.[8] و لشكريان آشورى به دشمن بزرگ غرب تبديل مى‏شوند.[9]

مفسران تورات معتقدند كه: فلسطين، محور درگيرى در جنگ‏هاى بين‏ نيروهاى آشورى و يهود است؛ ايرنسايد در تفسير دانيال مى‏گويد:

از يك‏طرف ائتلافى غربى به‏وجود خواهد آمد و از طرف ديگر ائتلافى شرقى و فلسطين موضوع اختلاف خواهد بود.[10]

شارحان و مفسرات تورات، این مسائل زا بازگو کرده اند. اگر در کتب مقئس هودیان عبارت " جنگ آرماگدون" را سرچ کنید. به اطلاعاتی از نقشه شوم آنها برای بشریت پی خواهید برد.

البته خداوند مکر اینها را به خودشان بازخواهد گرداند. ان شاء الله.

شارحان و مفسرات تورات، این مسائل زا بازگو کرده اند. اگر در کتب مقئس هودیان عبارت " جنگ آرماگدون" را سرچ کنید. به اطلاعاتی از نقشه شوم آنها برای بشریت پی خواهید برد. البته خداوند مکر اینها را به خودشان بازخواهد گرداند. ان شاء الله.

همچنین واژه " صهیونیسم مسیحی" و نیز " بنیادگرایان انجیلی" را در مقالات علمی جستجو کنید، برخی مسائل روشن خواهد شد. اینها معتقدند، یهود، برگزیده خداوند است. باید در اورشلیم حکومت تشکیل بدهند. مسجد الاقصی حتما باید تخریب شود و به جای آن معبد سلیمان (حتما تصاویر این معبد را دیده اید) باید در قدس برپا شود. بعد جنگ نهایی بین خیر و شر حتما باید رخ بدهد. آنگاه مسیح خواهد آمد و حکومت هزارساله تشکیل خواهد داد. "موسسه هزاره شناسی در آمریکا"، تا دلتان بخواهد تشکیل شده است.

فقط میخواهیم بگوئیم اینها میدانند، نابود خواهند شد و حتی خود اعتراف دارند. اما با این حال، مثل (فرعون) که میدانست، طفلی متولد خواهد شد(حضرت موسی) و طومار فرعون را خواهد پیچید. با این حال که، دستور دادند تمام نوزادان را به قتل برسانند. اما اراده الهی، بر این تعلق گرفت که حضرت موسی در دامان همسر صالح فرعون، رشد کند و حکومت فرعون را متلاشی کند.

البته ما نباید در مسیر و نقشه از قبل تعریف شده این بیشعوران عالم بشریت، قرار بگیریم. مواظب باشید.

میخواهند به ما بقبولانند که این مسیر را باید طی کنید. خیر، اینگونه نباید باشد. انسان منتظر، نباید در مسیر از پیش برنامه ریزی شده، لشکر ظلم قرار گیرد.

خوب به فرض ما در این تقشه و مسیر ظالمان قرار نگرفتیم، اما شاید باز آنها همین نقشه ها و برنامه ها را اجرایی کردند، تکلیف چیست؟ وظیفه ما مقابله با طرح های شوم آنها است. درست مثل آنچه میخواهند در سوریه انجام دهند اما ایران تاکنون اجازه نداده است.

مکروا و مکر الله و الله خیرالماکرین.

و امّا

درمیدان بازی ائتلاف صلیب ،سلفی و صهیون برای جنگ آرماگدون وارد نشوید.

شرق اسلامی شرائط ویژه ای را پشت سر می گذارد. شکی نیست که بازیگردان اصلی انچه که در این منطقه می گذرد مسلمانان ساکن درآن نیستند .
سربراوردن ناگهانی داعش، پس از دگردیسی طالبان به القاعده وازالقاعده به داعش، ازیکسو( که به ناگهان منطقه وسیعی از شامات تا عراق را دربر گرفت) وهجمه وحشیانه به غزه، در سایه جام جهانی فوتبال ازدیگرسو،هماهنگی دوجریان سلفی تکفیری نو خاسته درلباس داعش وصهیونیسم را برملا می سازد.
شکی دراین نیست که” داعش" با سرمایه گذاری بزرگ غرب ویهود وبه منظور اجرای پروژه ای بزرگ درمنطقه شکل گرفت.
اعلام خلافت شام وعراق داعش، چنانکه درسایه حمایت غرب وصهیونیست ها محقق شود برای همیشه دیوارمحافظی به گرد رژیم اشغالگرقدس خواهد کشید
این امر چنانچه با پروژه خاورمیانه بزرگ غرب ،که هم اکنون مراحل اجراییش را در کردستان عراق پشت سر می گذارد همراه شود ،همه توان را از شرق اسلامی برای اتحاد مقدس در برابرتجاوزات صهیونیست ها می گیرد.
چراغ سبز داعش به کردستان عراق وایجاد امنیت ویژه برای انان ، پرده دیگری از همسویی داعش واسراییل را کنار می زند .ضمن انکه، دم خروس اتفاق برخی سازشکاران کردستان عراق ویهودیان را برملا می سازد.
هیچ پرسیده اید چگونه است که درست در همین شرایط بحرانی عراق بخش بزرگی از سرمایه های یهودیان و توان کارشناسی اسراییل به سمت کردستان سرازیرشده وبه سرعت طی توافقات ومعاهدات اشکار ونهان انجام شده بر حجم مبادلات اقتصادی وسیاسی اسراییل وکردستان افزوده شده است ؟
مگرجزاینست که بهترین نفت منطقه ، بهترین ودست به نقدترین خریدار، یعنی رژیم اشغالگرراپیدا کرده است ؟
.جداسازی وابادانی سریع کردستان عراق نه تنها بخشی ازپروژه خاورمیانه بزرگراعملیاتی می کند ،در گام بعدی با شعله ورساختن طمع کرد های سوریه وایران بخش تکمیلی ان عملیاتی خواهد شد .بگذریم!
سخن معطوف کشف دلیل همزمانی هجمه داعش (واعلام خلافت شام وعراق) با هجمه به غزه است .
بی شک یورش بی سابقه به غزه، دل همه مسلمانان را به درد می اورد ودیر یا زود بر اتش خفته غیرت جهان اسلام علیه اسراییل می دمد.این واقعه به معنی شعله ورشدن اتش جنگ" آرماگدون "است .
درادبیات مسیحیان بنیادگرا (برخاسته از متون محِرف توراتی) تکلیف نهایی بشرودستیابی به حکومت جهانی بنی اسراییلی در جنگ آرمگدون وپس ازرویارویی دو جبهه یهود وحامیانش از یکسو وجهان اسلام وهم پیمانانشان از دیگر سو معلوم می شود .
درواقع اشرار یهود تنها راه خلاصی خود ازدست مسلمانان ودستیابی به حکومت جهانی را در واقعه آرمگدون جستجو می کنند .
حال ،چنانچه ازمیانه یورش داعش (که خود دست پرورده غرب و صهونیسم است )وهجمه به غزه ،این رویارویی مطلوب یهود اتفاق بیفتد، غرب وصهیونیست ها مجال می یابند تا برای همیشه ضمن ریشه کن کردن دودمان مسلمانان مستضعف ،آخرین بخش از پروژه دولت جهانی یهودی را عملیلتی کنند.
دراین میان اقوامی که واجد کمترین پیوستگی  با اشراریهود هستند وبااتکا به  باور مهدوی واخرالزمانی واجد بیشترین آمادگی برای مقابله با استکبار وصهیونیسم هستند ،نشانه تیر بلای ائتلاف صلیب وسلفی وصهیون واقع می شوند.
سوریه ،عراق،لبنان وایران مصادیق این گروه مقدس اند.
ضمن انکه  گروه ائتلافی نا مقدس(صلیبی،سلفی وصهیون) امید می ورزد که مستضعفان مومن  را با تحمیل فشار واداربه عکس العمل ودرنتیجه ورود به جنگ آرمگدون مورد نظر یهود کند.

(به عبارت ساده: مومنان اهل سنت ( غزه) و ... تصفیه حسابشان با اسرائیل و مومنان شیعه (سوریه، لبنان ، عراق و ایران) موجود در هلال شیعی با خون آشام های داعش. به همین سادگی)
دراین شرایط :
1- باید هوشیار بود ودرمیدان دشمن بازی نکرد.
2-درتمام تحلیل های جعلی بنیادگرایان انجیلی (درغرب وبویژه درآمریکا) روسیه را به عنوان هم پیمان با اعراب مسلمان درواقعه آرماگدون معرفی می کنند . مبادا که ناخواسته برای آن تحلیل جعلی مصداق واقعی فراهم شود.!
3-.ضرورتا می بایست از بروز عکس العمل مطالعه نشده ومیدانی شدید دربرابر انچه درغزه می گدرد خود داری کرد.
4-ازانجا که مستضعفان در اضطرار شدید واقع شده اند ،می بایست دراین ایام وشبها برای فرج امام زما ن علیه السلام دعا کرد، به امید انکه از میان همین وقایع فرج برسد وشراشرار برای همیشه از سرمسلمانان ومستضعفان کوتاه شود.ان شا الله

.......

[1]. تفسير حزقيال ازفكرى، ص 231 و تفسير دانيال حنا، ص 193.

[2]. تفسير حزفيال از فكرى، ص 336.

[3]. تفسير زكريّا از فكرى، ص 226.

[4]. تفسير زكريّا از فكرى، ص 108.

[5]. تفسير اشعيا از حنا، ص 123.

[6]. تفسير دانيال ايرنسايد، ص 95.

[7]. تفسير اشعيا ازحنا، ص 123.

[8]. تفسير دانيال از حنا، ص 191 و تفسير حزقيال از فكرى، ص 341.

[9]. تفسير دانيال ازحنا، ص 261.

[10]. تفسير دانيال از آيرنسايد، ص 133، تفاسير عهد قديم را از كتاب عقيدة المسيح الدجال فى الاديان نوشته نويسنده مصرى، سعيد ايوب ص 200- 210، بيان كرديم.

.........

- این مقاله توسط یکی از دوستان طلبه از قم در ایام جنگ اخیر غزه ارسال گردیده است که با مقداری تاخیر منتشر گردید.

- انتساب نام آشوری بر مسلمانان در نبرد آخرالزمان بیشتر بخاطر تطابق جغرافیایی سرزمینهای آن دو  می باشد و نمی توان میان جرکت عدالتخواهانه مسلمانان در عصر ظهور برای مبارزه با ظلم دولت یهود با آشوریهای چندهزار سال قبل نسبی برقرار کرد.(+)

 

در همین زمینه بخوانید:
ـ مهم: نابودی و زوال اسرائیل به تفسیرریاضی سوره مبارکه کهف در سال 2022
ـ مهم: تفسیر مهمی از قرآن پیرامون ظهور مهدی موعود، سقوط اسرائیل و حکومت جهانی امام زمان