در همین اواخر آن مرد که رفته است با برنامه ریزی برای تولید بنزین در پتروشیمی ها، کشور را از واردات چیزی حدود 10 میلیون لیتر بنزین در روز بی نیاز کرد، اما امروز در دولت تدبیر و امید وزیر محترم نفت یا یار دست راست همان سرکرده فتنه و منعقد کننده قرارداد ننگین کرسنت! ،که در همان زمان حسن روحانی آن قرارداد را مضر به حال منافع کشور ارزیابی نمود، با بهانه آلوده بودن بنزین داخلی دوباره درصدد واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین است !

 

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» - مهدی کوچک زاده/ یک دلیل بسیار کوچک کینه عمیق کانون های ثروت و قدرت (بخوانید سربازان جبهه مرفهین بی درد یا همان اسلام آمریکایی) از آن مرد که رفته است، می تواند این باشد که:

در همین اواخر آن مرد که رفته است با برنامه ریزی برای تولید بنزین در پتروشیمی ها، کشور را از واردات چیزی حدود 10 میلیون لیتر بنزین در روز بی نیاز کرد، اما امروز در دولت تدبیر و امید وزیر محترم نفت یا یار دست راست همان سرکرده فتنه و منعقد کننده قرارداد ننگین کرسنت که در همان زمان حسن روحانی آن قرارداد را مضر به حال منافع کشور ارزیابی نمود، با بهانه آلوده بودن بنزین داخلی دوباره درصدد واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین است!

می دانید اگر واردات هر لیتر بنزین موجب تنها یک سنت تاکید می کنم تنها یک سنت پر شدن جیب بعضی ها بشود این مبلغ روزانه برابر با 10 میلیون سنت یا به عبارتی 100 هزار دلار در روز و به عبارت دیگر (365*100000=36500000 ) دلار در سال می شود که به نرخ امروز دلار (3200 تومان) برابر می شود با (36500000*3200=116800000000 تومان!) نمی توانید بخوانید؟ می شود صد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون تومان که می شود با آن یازده هزار و ششصد و هشتاد فقره وام 10 میلیون تومانی داد!

حالا فهمیدید چرا باید آن مرد که رفته است نابود شود؟ در آینده نزدیک باز هم دلایل بیشتری از جنایات آن مرد در حق کانون های قدرت و ثروت و یاران اسلام آمریکایی روشن می گردد!