امام در شرایطى که فقط ۵۰ روز از پیروزى انقلاب مى گذشت و دشمنان داخلى و خارجى انقلاب، همه جا در کمین بودند، خاضعانه از مردمى که این انقلاب را به پا کرده اند، خواست باز به میدان بیایند و هویت آینده کشور خود را با اراده خویش رقم بزنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ نهال انقلاب اسلامى که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد کرده بود، سرانجام در 22 بهمن1357 به بار نشست و با پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل دولت موقت از سوى امام خمینى «قدس سره» زمینه ى مهم ترین همه پرسى تاریخ ایران زمین جهت تعیین نوع حکومت در ایران فراهم شد.

روز «جمهورى اسلامى» 12 فروردین روز شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى و از مهم ترین اعیاد ملى ایران است.روز دوازده فروردین، روز ظهور شخصیت واقعى مردم ایران، روز پیروزى مستضعفین بر مستکبرین و روز تثبیت انقلاب اسلامى است که بى هیچ ریب و شکى زمینه ساز حکومت عدل اسلامى در سراسر جهان خواهد بود. این روز مقدس، این یوم الله پر برکت سرآغاز حیات واقعى اسلام در عصر دنیامداران و دنیا پرستان است که از معنویت و روحانیت گسسته و سعادت خود را در پیروى از امیال و آرزوهاى حیوانى خود مى دانند. در این روز عزیز ساختار جدید سیاسى اجتماعى ایران بر مبناى آراى اکثریت قریب به اتفاق مردم یعنى 2/98 درصد آراى ملت مسلمان ایران تثبیت شد.
در این روز پر برکت نظامى متولد شد که نور اسلام عزیز را پس از گذشت قرن هاى زیاد دیگرباره نه تنها در ایران اسلامى بلکه در سراسر جهان متجلى ساخت. در این روز مقدس حکومتى شکل گرفت که شعار اصلى آن استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى بود. این عبارت ملکوتى که به عنوان شعار اصلى انقلاب اسلامى و توسط میلیون ها ایرانى آزاده و مسلمان در طول مبارزات درخشان ملت با سلطنت پهلوى همه روزه در جاى جاى ایران اسلامى فریاد کشیده شده بود، حکومتى را پایه ریزى کرد که عدالت اسلامى یکى از اهداف عالیه ى آن بود.
تشکیل جمهورى اسلامى نه تنها اراده ى ملى ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و براى آنان استقلال و آزادى را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه ى امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه اى از وعده ى خداوند تبارک وتعالى را شاهد باشند.*

عیدى ساخته و پرداخته دست ملت
روز «جمهورى اسلامى» 12 فروردین روز شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى و از مهم ترین اعیاد ملى ایران است. تشکیل نظام جمهورى اسلامى در دوازدهم فروردین 1358 که در پى برگزارى رفراندوم عمومى در دو روز پیاپى دهم و یازدهم فروردین اعلام شد، مهم ترین رویداد سیاسى در ایران، پس از پیروزى انقلاب در 22 بهمن 1357 محسوب مى شود. نام «جمهورى اسلامى» که از سوى امام خمینى بر نظام سیاسى حاکم بر کشور نهاده شد نیز قابل تأمل است. این عبارت ترکیبى از دو کلمه جمهورى به معناى حکومتى که مردم آن را به وجود آورده اند. و اسلامى به معنى ریشه و ماهیت دینى نظام و جهت گیرى اصلى حکومت است. جمهورى اسلامى به معنى حکومتى است که با الهام از تعالیم دینى و با اراده مردم شکل گرفته است. واژه «اسلامى»، متمایزکننده حکومت جمهورى حاکم بر ایران از سایر نظامهاى جمهورى متداول در جهان است. هدف این است که در این نظام، ارزشهاى الهى و قرآنى بر تمامى شئون حاکمیت داشته باشد و ولى فقیه، ولایت امر و امامت امت را بر عهده گیرد و علاوه بر تأمین زندگى مردم مسؤولیت هدایت آن ها و کمک به رشد و تعالى ایشان را نیز بر عهده داشته باشد. از این رو عبارت ترکیبى «جمهورى اسلامى» جامع ترین عنوانى است که بر یک نظام مردمى متکى بر مبانى اسلامى نهاده شده است.

روند تحصیل جمهورى اسلامى
آنچه که در 12 فروردین 1358شکل گرفت نیز اولین حکومتى است که در ایران با این مختصات موجودیت خود را در فضاى سیاسى دنیاى امروز اعلام کرد. از این رو توفیق در برقرارى چنین نظامى آن هم در کشورى که در طول تاریخ چند هزار ساله خود همواره در سلطه شاهان وابسته به بیگانه قرار داشته یک امتیاز بزرگ براى انقلاب اسلامى ایران به حساب مى آید. در آستانه برگزارى رفراندوم «جمهورى اسلامى» امام خمینى در پیامى دو نکته اساسى را متذکر شدند. یکى ضرورت شرکت همه جانبه مردم در رفراندوم با توجه به شرایط سیاسى حساس ایران و کمین دشمنان اسلام و دیگرى آزاد بودن عموم مردم در انتخابات نظام دلخواهشان. در بخش هایى از این پیام آمده است: «... این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین مى کند. این رفراندوم یا شما را به آزادى و استقلال مى کشاند و یا مثل سابق، به اختناق و پیوستگى به غیر. این رفراندوم چیزى است که همه باید در آن شرکت کنند... شما مى توانید هر فرمى را که مى خواهید انتخاب کنید... شما حق دارید و مى توانید که در این ورقه جمهورى دمکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتى یا هرچه را مى خواهید بنویسید. در این مورد مختار هستید.»
این اوج اعتماد به نفس امام بود که در شرایطى که فقط 50 روز از پیروزى انقلاب مى گذشت و دشمنان داخلى و خارجى انقلاب، همه جا در کمین بودند، خاضعانه از مردمى که این انقلاب را به پا کرده اند، خواست باز به میدان بیایند و هویت آینده کشور خود را با اراده خویش رقم بزنند. پاسخ صریح مردم نیز دلگرم کننده بود. گرچه همه مى دانستند آرمان مردم چیست. چراکه هیچکس فریاد مردم را در صحنه هاى پرشکوه انقلاب فراموش نکرده بود، اما در عین حال در آن زمان این سئوال مطرح بود که آیا مردم در مرحله تثبیت نظام مورد نظر خود همچنان پابرجا هستند؟ آیا در پاى صندوقهاى رأى حضور خواهند یافت؟ و آیا آرایشان با انقلابشان همسو خواهد بود؟
بسیارى از محافل خبرى جهان به ویژه رادیو بى بى سى، منابع خبرى آمریکا و رادیو رژیم صهیونیستى، موضوع حضور مردم در رفراندوم و یا نوع آراء آنان را زیر سؤال برده بودند. امام خمینى نه تنها از این خطرات و تهدیدات نهراسیدند بلکه با شناختى که از مردم داشتند، آنان را در گزینش نظام دلخواهشان آزادگذاردند و تنها براى ایفاى نقش رهبرى خود بر جامعه و انقلاب، تأکید کردند «من به جمهورى اسلامى رأى مى دهم» و در جاى دیگرى به کسانى که نیات، مقاصد و افکار دیگرى در سر داشتند، صریحاً هشدار دادند که «مردم تنها یک چیز را مى خواهند: جمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»

قاطعیت امام بر روى اسلام
رمز و راز پیروزى انقلاب و تداوم آن در همین عبارت نهفته است. امام هیچگاه براى خشنود کردن این و آن، چیزى را «هم عرض» اسلام قرار ندادند و براى نگهداشتن نیروهایى که به اسلام نمى اندیشیدند، از آرمان مردم که همان اجراى احکام اسلامى بود، صرفنظر نکردند.
یکى از نکاتى که امام اصرار داشت توسط مسؤولان نظام جمهورى اسلامى رعایت شود، این بود که به گونه اى عمل کنند که نهضتها و حرکتهاى آزادیبخش در جهان اسلام تصور نکنند که مى توان «اسلامى بودن» را با سایر اندیشه ها و مشرب هاى سیاسى و فکرى، درهم آمیخت. امام تأکید داشت که مسؤولان باید سعى کنند صرفاً اسلامى بیندیشند و در چارچوب اندیشه هاى اسلامى به تمهید امور بپردازند. در هر حال مردم در همه پرسى تعیین هویت سیاسى آینده کشور فعالانه شرکت کردند و 2/98 درصد آنان به نظام جمهورى اسلامى رأى دادند.

ویژگى هاى نظام اسلامى
امام خمینى در صبحگاه 12 فروردین، علاوه برتبریک به مردم به دلیل برقرارى نظام جمهورى اسلامى، ماهیت و ویژگیهاى این نظام را نیز بر شمردند که همچنان باید از آن به عنوان «منشور نظام جمهورى اسلامى» یاد کرد. بخشهایى از سخنرانى امام(ره) چنین است:
در جمهورى اسلامى باید تمام مسایلى که در ایران است متحول بشود. در جمهورى اسلامى باید دانشگاهها متحول بشوند؛ دانشگاههاى وابسته، به دانشگاههاى مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود؛ فرهنگ استعمارى، فرهنگ استقلالى بشود. دادگسترى ما باید متحول بشود؛ دادگسترى غربى به دادگسترى اسلامى متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایى که در حکومت طاغوت بود و به تَبَع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیر دست، پیاده شده بود با استقرار حکومت اسلامى و حکومت جمهورى اسلامى تمام این ها باید زیر و رو بشود.
باید مردم خودشان را اصلاح بکنند. طبقات مختلف به طبقات پایین ظلم نکنند. باید حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام این ها در جمهورى اسلامى باید عمل بشود. اگر دولتى را دید که خلاف مى کند، ملت باید تودهنى به او بزند. اگر چنان چه دستگاه جابرى را دید که مى خواهد به آن ها ظلم کند، باید شکایت از او بکنند و دادگاهها باید دادخواهى بکنند؛ واگرنکردند خود ملت باید دادخواهى بکند، برود توى دهن آن ها بزند. باید بازار ما بازار اسلامى باشد؛ بازار ما از بى انصافى باید شستشو بشود. باید دولت ما و همة دولتهایى که بعدها مى آیند همه روى موازین اسلامى باشد، وزارتخانه ها روى موازین اسلامى باشند، ادارات دولتى روى موازین اسلامى باشند. باید مملکتى که رنگِ طاغوت دارد مبدل بشود به مملکتى که رنگِ الله دارد. باید مملکت طاغوتى به مملکت الهى تبدیل شود.
در جمهورى اسلامى ظلم نیست. در جمهورى اسلامى اینطور مسایلى که زورگویى باشد نیست. نمى تواند طبقة غنى بر طبقة فقیر زور بگوید، نمى تواند استثمار کند. من به همة اقشار ملت به تمام عرض مى کنم که در اسلام هیچ امتیازى بین اشخاص غنى و غیر غنى، اشخاص سفید و سیاه، گروههاى مختلف، سنى و شیعه، عرب و عجم وترک و غیرترک به هیچ وجه امتیازى ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسى که تقوا دارد امتیاز دارد، کسى که روحیات خوب دارد امتیاز دارد؛ اما امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به داراییها نیست. باید این امتیازات از بین برود؛ و همة مردم على السّواء هستند. همه در حقوق مساوى هستند. اقلیتهاى مذهبى حقوقشان رعایت مى شود؛ اسلام براى آن ها احترام قائل هست. براى همة اقشار احترام قائل است. دستجاتى که زبانهاى مختلف دارند، این ها همه برادرهاى ما هستند و ما با آن ها هستیم و آن ها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم. امیدوارم که در هر سال روز «12 فروردین» روز عید ملت ما باشد. ما به همة ملت تبریک عرض مى کنیم و من این روز را بر ملت عزیز خودمان، به همة اقشارشان،تبریک عرض مى کنم. مبارک باد بر شما این عید. مبارک باد بر شما این جمهورى اسلامى.

جمهورى اسلامى، مردم سالارى تمام عیار
در این خصوص مناسب است به فرازى از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى(ره) در 14/3/1382 توجه نماییم که مى فرمایند:
«نظام جمهورى اسلامى - که یک نظام دینى است و قواعد و اصول و پایه هاى ارزشى آن از دین سرچشمه مى گیرد - یک نظام مردم سالار به تمام معناست و در هیچیک از کشورهاى اسلامى، مردم سالارى به شکل وسیعى که در جمهورى اسلامى هست، وجود ندارد.
البته این حقیقت براى جبهه دشمنان تلخ است. آن ها حاضر نیستند ببینند در مقابل چشمشان پرچم دین و دمکراسى روى یک عَلَم برافراشته مى شود. سعى آن ها این است که بین مردم سالارى و دین فاصله ایجاد کنند؛ لذا واقعیت نظام جمهورى اسلامى رنجشان مى دهد. براى این که بتوانند افکار عمومى دنیا را از این حقیقت درخشان منحرف کنند، با وسایل تبلیغاتى و ابزارها و عمّال تبلیغاتىِ خود، ملّت ایران را به دمکراسى دعوت مى کنند! این یکى از طنزهاى بزرگِ امروز ما و این نقطه تاریخ است. همان کسانى که نظام طاغوتى شاه، نظام استبدادى دوران پهلوى، کودتاهاى نظامى و نظامهاى هیچ از دمکراسى نفهمیده و نشناخته را مورد قبول و تصدیق قرار مى دهند، نظام جمهورى اسلامى را که هر ساله در آن یک یا چند انتخابات برگزار شده و از رهبرى تا ریاست جمهورى تا نمایندگان مجلس و ارکان نظام آن، با واسطه و بى واسطه، به انتخاب مردم سرِ کار مى آیند و مردم آن ها را مى شناسند و مى پسندند و انتخاب مى کنند، به دمکراسى و مردم سالارى دعوت مى کنند! این در حالى است که مردم سالارى و میل مردم به شرکت در انتخاب مسؤولان، مثل کشور ما، در خود آمریکا - که دشمنان ما و قدرتهاى گزافه گوى آمریکایى، از پشت بلندگوهاى خود، ملت ما و ما را مخاطب قرار مى دهند - وجود ندارد. بسیارى رئیس جمهورِهاى آمریکا برخلاف قواعد مردم سالارىِ کشورش سرِ کار آمده اند.
آن ها با نظامهاى استبدادى کنار مى آیند، چون تسلیم هستند؛ با نظامهایى که بر اثر کودتا به وجود آمده اند، کنار مى آیند، چون مطیع هستند؛ اما نظام اسلامى را چون معتقد به استقلال و متّکى بر ارزشهاى خود است و حاضر نیست سلطه آن ها را بپذیرد، مورد انتقاد قرار مى دهند و به آن، تهمت استبداد و دیکتاتورى مى زنند، که مناسب خودشان است. امروز همه تلاش جبهه دشمنان اسلام بر این متمرکز است که نهضت بیدارى اسلامى را در دنیا از بین ببرند. از همه جا هم بیشتر روى ملت و کشور ایران تکیه مى کنند و متمرکزند؛ چون ملت ایران به دنیا الگو داد و با افکار خود و مفاهیم جدیدى که در دنیا براى مسلمانان مطرح نمود و با جهاد جانانه اى که کرد و با شجاعتى که مرد و زن و جوان و پیر ایرانى از خود نشان دادند، توانست ملتهاى مسلمان را به خود متوجّه کند و موج بیدارى اسلامى را در کشورهاى اسلامى به وجود آورد. از این روست که با این کانون مرکزىِ بیدارى اسلام از همه جا و از همیشه دشمن ترند. این دشمنى را با غرض ورزیها، با اِعمال خباثت، با تبلیغات دروغین و با تندخوییهاى خشمگینانه نشان مى دهند؛ هدف هم این است که ملت ایران و مسؤولان را مرعوب کنند و همه را بترسانند؛ از تجربه هاى ناموفّق خودشان که موجب غرور آن ها شده است، استفاده کنند براى این که یک ملت به این عظمت و یک انقلاب و نظام به این استحکام را در مقابل خودشان وادار به عقب نشینى کنند.»

پیام حضرت امام به مناسبت 12 فروردین 1358
امام خمینى قدس سره در تاریخ 12 فروردین 1358 پس از تثبیت نظام مقدس جمهورى اسلامى طى پیامى رادیو تلویزیونى فرمودند: «خداوند تعالى وعده فرموده است که مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش، به مستکبرین غلبه دهد و آن ها را امام و پیشوا قرار دهد. وعده ى خداوند تعالى نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند چنان که تاکنون غلبه کردند... من از عموم ملت ایران تشکر مى کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و رأى قاطع خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزى بوده است دادند و به جمهورى اسلامى هم رأى دادند... جمهورى اسلامى است که احکام مترقى او بر تمام احکامى که در سایر قشرها و سایر مکتب هاست تقدم دارد.»
رهبر کبیر انقلاب اسلامى قدس سره در قسمت دیگرى از پیام خود فرمودند: «صبح گاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگ ترین اعیاد ملى و مذهبى ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند روزى که کنگره هاى قصر 2500 ساله حکومت طاغوتى فرو ریخت و سلطه ى شیطانى براى همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین جانشین آن گردید.

جمهورى اسلامى مدل حکومتى برخواسته از اسلام
انتخاب واژه ى عید براى چنین روزى از سوى امام امت «قدس سره» یک انتخاب دقیق و صحیح است؛ زیرا عید به روزى اطلاق مى شود که آن روز نو و شادى آفرین باشد و باعث سربلندى و مجد یک ملت شود. بنابر این دوازدهم فروردین از بزرگترین اعیاد انقلاب اسلامى ایران مى باشد.
هدف نهایى شعار اصلى، کلمه ى جمهورى اسلامى بود که از به هم پیوستن جمهورى و اسلامى به دست آمده است. کلمه جمهور به معناى توده یا انبوه مردم است و منظور از گنجاندن چنین کلمه اى براى نظامِ شکل گرفته ى بعد از انقلاب، اتکا داشتن و تعیین کننده بودن رأى مردم در سرنوشت خود و کلیه ى امور اجرایى کشور مى باشد و به طور کلى حکومتى را تببین مى کند که براى تأمین زندگى دنیایى توده مردم متکى به مردم باشد. واژه ى اسلامى هم به سبب تمایز آن از دیگر نظام هاى جمهورى است که ویژگى هاى خاص خود را دارد که در آن ارزش هاى الهى و قرآنى بر تمامى شئون حاکمیت دارد و هم چنین ولى فقیه که بر طبق نظام الهى، ولایت امر و امامت امت را بر عهده مى گیرد، افزون بر تأمین زندگى مردم، مسؤولیت هدایت مردم و کمک به رشد و تعالى آنان را بر عهده دارد. براى تحقق این بخش حیاتى از شعار اصلیِ انقلاب پس از پیروزى آن، نیاز بود تا رسماً ناظم مشخصى حاکم بر ایران شود و در همین راستا بود که رهبر نهضت، امام خمینى «قدس سره» طى سخنانى فرمودند: «... احتیاج به رفراندوم هم نیست؛ براى این که مردم آراى خودشان را در ایران اعلام کردند. با فریادها، با دادها اعلام کردند...» و در ادامه علت اعلام همه پرسى را رسمى کردن آن، اتمام حجت براى دیگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان کرده و فرمودند: «... این جانب به جمهورى اسلامى رأى مى دهم و از شما هم مى خواهم که به آن رأى دهید...».
دقیقاً در همین زمان وسوسه هاى خناسان شروع شد. از جمله این که طرح کردند که حکومت بر اساس «جمهورى» بدون قید دیگرى یا این که جمهورى دمکراتیک و... باشد. لذا امام امت قدس سره با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با آگاهى بى نظیر خود مردم را از این خطر آگاه کرده و فرمودند: «رأى بدهید به جمهورى اسلامى، نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر.» و مردم ایران در روزهاى سرنوشت ساز، دهم و یازدهم فروردین 1358 با حضورى آگاهانه در پاى صندوق هاى رأى، به یکى از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامى جامه ى عمل پوشاندند و پیروزى نهایى انقلاب اسلامى را با آراى عظیم و باور نکردنى خود تحقق بخشیدند. نتیجه ى درخشان 2/98 درصدى آراى مردم، مطرح شدن هرگونه بحث و جدلى را در شکل و نوع حکومت ایران پس از سقوط نظام شاهنشاهى 2500 ساله از میان برد و با رهبریت قاطع امام خمینى قدس سره و مجاهدت ها و کوشش هاى بى نظیر امت مسلمان ایران حکومت اسلامى در سرتاسر ایران استقرار یافت؛ تا به حول و قوه ى الهى ملت بزرگ ایران بتواند توانمند و امیدوار زمینه ى تشکیل حکومت عدل اسلامى را براى ظهور امام زمان(ع) فراهم آورد.
بدین ترتیب مبارزات مستمر و پیگیر امت مسلمان ایران در برپایى حکومت اسلامى تحقق یافت و عصر نوینى در تاریخ ایران و اسلام آغاز شد. امام خمینى «قدس سره» به شکرانه ى این پیروزى درخشان در پیام خود فرمودند: «... من به دنیا اعلام مى کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندومى سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده و رأى مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتى را براى همیشه به زباله دان تاریخ دفن کنند...» «... من از این همبستگى بى مانند که همه به نداى آسمانى واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا لبیک گفتند و به اتفاق آرا به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند و رشد سیاسى و اجتماعى خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر مى کنم...»

12 فروردین امسال و هر سال
اکنون بیش از سى و شش سال از آن روزها مى گذرد. پس از پیروزى انقلاب و تثبیت نظام جمهورى اسلامى، توطئه ها براى در هم کوبیدن انقلاب اسلامى ایران آغاز شد، اما این انقلاب از میان توده هاى ملت جوشیده بود و همین مردم بودند که با صبر و تحمل انقلابى خود، همه مشکلات را به جان خریدند و سرانجام انقلاب اسلامى ایران در سطح گسترده اى بر همه جهان تأثیر گذاشت و محرومان و مستضعفان دنیا به حرکت درآمدند. آرى با دست خالى هم مى شود بر ضد ابرقدرت ها قیام کرد و پیروز شد. اینک نداى بازگشت به ارزش هاى اسلام ناب محمدى از سراسر سرزمین هاى اسلامى به پا خاسته است. چشم امید همه مستضعفان جهان، به موج هاى خروشان جمهورى اسلامى ایران دوخته شده و نام سبز ایران، بر بلنداى قله هاى استقلال و آزادگى مى درخشد.
بر این اساس بر عهده همه ماست که چه در بعد اسلامى نمودن روند نظام و چه در بعد مقابله با دشمنان تلاشى همه جانبه و به تعبیر رساى مقام معظم رهبرى در بستر «ملت، دولت، همدلى و همزبانى» دااشته باشیم همچنانکه امام راحل فرمود:
«حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آزادى عمومى ملت مى باشد.»
و نیز:
جمهورى اسلامى مى خواهد مطلبى را که قرآن فرموده است، مطلبى را که رسول خدا(ص) فرموده است، در همه کشورها پیاده کند.
از پیام حضرت امام خمینى قدس سره به مناسبت 12 فروردین 1358

"Our President, analytical news site"