انقلاب ما برای این بود که ملت ها را بیدار کند؛ نوع حکومت ارتجاعی و تحمیلی را از منطقه اسلامی ریشه کن کند؛ صف بندی علیه اسرائیل را قوی کند. انقلاب از روز اول به اسرائیل اعلام جنگ کرد و جنگ اصلی فردا در مرزهای فلسطین است.

رخدادهای 18مهر 1359

چکیده

نماز جمعه امروز تهران نیز همانند هفته های گذشته با حضور میلیونی مردم در محل دانشگاه تهران و به امامت حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد.

آیت الله خامنه ای : اگر مزدوران و جاسوسان دشمن از خرابکاری و بدکاری و ضربه زدن خود در این موقع ویژه و حساس زمانی دست برندارند باید بدانند که دستور و فرمان نمی خواهد مردم با شدت چنین عوامل و اراذلی را سرکوب خواهند کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی : انقلاب از روز اول به اسرائیل اعلام جنگ کرد و جنگ اصلی فردا در مرزهای فلسطین است.

آیت الله محمد باقر حکیم  خطاب به ملت ایران گفت : اکنون کشورهای دیگر منتظرند راهی را که شما رفتید بروند و همه این ها چیزهایی بود که از جانب خداوند به شما اعطا شد.

آیت الله منتظری : شما ای ملت عراق هرگز راضی نشوید که رژیم کافر بعث برادران و خواهران شما را در شهرهای ایران بمباران کنند.

درس بزرگ امام جواد برای مقابله با قدرت های ریاکار

نماز جمعه امروز تهران نیز همانند هفته های گذشته با حضور میلیونی مردم در محل دانشگاه تهران و به امامت حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد.

آیت الله خامنه ای در خطبه های نمازجمعه با اشاره به شهادت امام (ع) جواد اظهار داشتند : درس بزرگ امام جواد (ع) آن است که هنگامی که در مقابل قدرت های منافق و ریاکار قرار می گیریم باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابله با این قدرت ها برانگیزیم ، اگر دشمن صریح و آشکار دشمنی بکند و اگر ادعا و ریاکاری نداشته باشد کار او آسان تر است اما وقتی دشمنی مانند مامون عباسی چهره ای از صداقت و طرفداری از اسلام برای خود می آراید شناختن او برای مردم مشکل است.

قدرتمندان عاجز از مقابله با قیام مردم دست به نفاق می زنند

ایشان ادامه دادند : در دوران ما و در همه دوران های تاریخ قدرتمندان همیشه سعی کرده اند وقتی از مقابله رویاروی با مردم عاجز شدند دست به حیله و ریاکاری و نفاق بزنند این چیزی است که شما در وضع رژیم مطرود از بین رفته پهلوی هم می دیدید . فشار مردم که زیاد می شد دم از اسلام و طرفداری از آزادی می زدند ، دولت های بزرگ و استعمارگران عظیم جهانی هم در مقابله با ملت ها همین درس را به خوبی آموخته اند.

مزدوران دست از توطئه برندارند مردم آنان را سرکوب کنند

ایشان در بخش دیگری از نمازجمعه امروز ضمن ارائه گزارشی از جبهه های جنگ اظهار داشت : اگر مزدوران و جاسوسان دشمن از خرابکاری و بدکاری و ضربه زدن خود در این موقع ویژه و حساس زمانی دست برندارند باید بدانند که دستور و فرمان نمی خواهد مردم با شدت چنین عوامل و اراذلی را سرکوب خواهند کرد مخصوصا گزارشهایی داشتیم از خرمشهر و بعضی مناطق دیگر در خوزستان که عوامل مزدور و دست نشانده خائن بی وطن و آن کسانیکه یک لحظه حتی دلشان با اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و امام و عناصر فداکار و روحانیت نرم نشده است مشغول تضعیف روحیه و پراکندن خبرهای دروغ هستند ملت باید این عناصر را شناسایی و معرفی کند و انتقام سختی از این گونه افراد بکشد . (1)

سردسته های انقلابی وابسته چه می گویند ؟!

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی پیش از خطبه های نمازجمعه اظهار داشت : شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در حقیقت برای دنیای امروز و خاصه برای کسانی که روی عوامل مادی حساب می کنند در تاریخ تحقق چنین شعاری اگر انقلاب ما نتواند اولین تجربه اش باشد یک چیز محالی است یعنی ما امروز با سردسته های انقلابی دنیا هم که بحث می کنیم به ما می گویند:

شکل و تقسیم قدرت و دنیا طوری است که زندگی کردن در این جهان بدون وابستگی به این یا آن ابرقدرت بدون اتکا به این بلوک یا آن بلوک و بدون تغذیه از این بخش و یا شرقی بودن و یا غربی بودن بدون چنین چیزی نمی گذارند انسان زندگی کند.

هاشمی ادامه داد : دنیا فکر می کرد وقتی که ما یک ضربه از آمریکا بخوریم دستمان را پیش شوروی دراز می کنیم و هر جا دستی از شرق دراز شود به گرمی می فشاریم و حمایت می گیریم و وابستگی ایجاد می کنیم و دیدند این طوری نشد جنگ شد کودتا شد دعوا شد هجوم شد توطئه شد و دیدند همه جا این ملت به راه خود ادامه می دهد ، این است که غرب انحصار طلب تصمیم گرفت جمهوری اسلامی ایران و این راه مستقل جهانی و این دنیای واقعی سوم اگر جدی شود کار خطرناک است.

شکست انقلاب یعنی احساس امنیت اسرائیل / اعلام جنگ هاشمی به اسرائیل

هاشمی با برشمردن توطئه های گوناگون ضد انقلاب و شرق و غرب از ابتدای پیروزی انقلاب گفت : ریشه های جنگ این بود ، برای نابود کردن انقلاب، انقلابی که دارد می رود تا کاخ آمال استعمارگران را خراب کند ملت ها را بیدار کند حقوق ملت ها را بگیرد نوع حکومت ارتجاعی و تحمیلی را از منطقه اسلامی ریشه کن کند و ملت ها را در مقیاس دشمن اصلی قرار دهد صف بندی علیه اسرائیل را قوی کند و پایه زور گفتن و تجاوز را از منطقه بکند و حقوق منطقه را به آنها برگرداند، باید این جمهوری برداشته شود.

رئیس مجلس ادامه داد : با شکست انقلاب مردم مایوس می شوند چون اسرائیل بار دیگر امنیت پیدا می کند ، انقلاب از روز اول به اسرائیل اعلام جنگ کرد و جنگ اصلی فردا در مرزهای فلسطین است و با شکست انقلاب اسرائیل بار دیگر تامین خاطر پیدا خواهد کرد.

کشورها می خواهند راهی که شما رفتید را طی کنند

پس از سخنان هاشمی، آیت الله حکیم طی سخنانی اظهار داشت : اکنون من در مقابل توده هایی ایستاده ام که قلب های آنان بیش از گوش آنها آمادگی شنیدن دارد .وی ادامه داد : اکنون تانک های عراق گلوله ها و هواپیماهایش و بمب هایش را بر سر ملت شما می ریزد و شما ای مومنان ، مجاهدان و مبارزان با خونتان ، دلهایتان و تمام آنچه داشتید زیباترین نقش را در تاریخ اسلام ساختید و اکنون کشورهای دیگر منتظرند راهی را که شما رفتید بروند و همه این ها چیزهایی بود که از جانب خداوند به شما اعطا شد . آیت الله حکیم گفت: اکنون جهان اسلام شما را در نقش رهبری می داند اکنون شما موقعیت رهبری و زعامت را بر عهده دارید.(2)

ملت عراق صدام را ساقط کنند

آیت الله منتظری امروز در خطبه های نماز جمعه قم گفت : شما ای ملت عراق هرگز راضی نشوید که رژیم کافر بعث برادران و خواهران شما را در شهرهای ایران بمباران کنند. وی ادامه داد : شما باید قیام کنید و به پیروی از رهبر انقلاب امام خمینی حکومت کفر صدام را سرنگون ساخته و سرنوشت خود را خودتان تعیین کنید نه آمریکا و شوروی . (3)

پی نوشت:

1-  اطلاعات ، 18 مهر 1359 ، صفحه 10

2-  جمهوری اسلامی ، 19 مهر 1359 ، صفحه 7

3- اطلاعات ، 18 مهر 1359 ، صفحه 9

پژوهشگر: سید روح الله امین آبادی