روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز واشنگتن تایمز با بیان مسئله مهمی نوشت: "توافق هسته ای ایران درخصوص سلاح هسته ای نیست. ایران در هر صورت به آنها دست می یابد! ولی توافق برای بازگرداندن ایران به جامعه بین الملل است تا به عنوان یک نیروی خوب به تعصبات سنی گری! پایان دهد؛ چیزی که در اعمال داعش و القاعده مشاهده می شود."

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ روزنامه واشنگتن تایمز (washingtontimes) نوشت: "رئیس جمهور اوباما و وزیر جان کری می دانند که توافق ایران قابل اجرا نیست. افرادی که مخالف توافق هستند نه جنگ طلبند و نه تحت تاثیر لابی ها و آژانس های دوگانه هستند. دولت این ها را نیز خوب می داند."

این روزنامه معتقد است که توافق هسته ای یک مسئله گمراه کننده است و این اتهامات نیز مزید بر علت است: "مسئله سر چیزی است که دولت امریکا فکر می کند مردم این کشور می توانند قبول کنند و چه چیزهایی را قبول نمی کنند."واشنگتن تایمز در ادامه جریان ضد ایرانی خود با بیان مطلب خنده دار و التبه توهین آمیزی می نویسد: "هیچ چیز مانند عملیات نظامی نمی تواند ایران را از دست یابی به سلاح هسته ای بازدارد! سران ایران اقتصاد این کشور، جایگاه جهانی و مشروعیت! دولت خود را قربانی رسیدن به سلاح هسته ای کرده اند!"

مطالب ضد و نقیض این مقاله اینگونه ادامه پیدا می کند که جنگ را برای دولت امریکا و متحدانش گزینه نمی داند: "اوباما سیاستی را در پیش گرفت که به ایران چیزی را که در هر صورت به دست می آورد، بدهد. هنری کسینجر و جیمز بیکر نیز معتقدند که دولت اوباما راه خود را از سه دولت قبلی که می خواستند با ایران وارد جنگ شوند، جدا کرد."

این روزنامه دلیل تغییر موضع آمریکا را اینگونه مطرح می کند: "دولت اوباما می دانست که یک آمریکای خسته از جنگ هرگز برای مبارزه با داعش به خاورمیانه برنمیگردد. اوباما معتقد است که آمریکا نباید با مسایل خاورمیانه گره بخورد و باید آنجا را ترک کند."

"اوباما حتی در قبال جریان میانه رو اسلامی نیز رویکرد متفاوتی دارد. این مسئله زمانی آشکار شد که در قاهره در سال 2009 سخنرانی کرد و گفت که ناسا باعث احساس رضایت مسلمانان از نقش آنها در اکتشافات فضایی شده و تاریخ پیچیده و فریبنده ای که در مورد کمک های اسلام به آمریکا بیان کرد."

واشنگتن تایمز با بیان مسئله مهمی نوشت: "توافق هسته ای ایران درخصوص سلاح هسته ای نیست. ایران در هر صورت به آنها دست می یابد! ولی توافق برای بازگرداندن ایران به جامعه بین الملل است تا به عنوان یک نیروی خوب به تعصبات سنی گری! پایان دهد؛ چیزی که در اعمال داعش و القاعده مشاهده می شود."

"اوباما قصد دارد با ادامه راهی که ریچارد نیکسون در خصوص چین و دست یابی به سلاح هسته ای انجام داد، تملک سلاح هسته ای توسط ایران را کنترل کند. ولی یک بچه مسلمانی که تحت عقاید خرافی و چپگرایانه و افراطی بزرگ می شود می تواند برای امنیت آمریکا بیشتر خطرناک باشد."

این روزنامه در پایان با اظهار نارضایتی از انتخاب شدن اوباما در سال 2008 نوشت که همه موقع رای دادن به او چشم های خود را بستند و او بر سر آینده آمریکا و خاورمیانه یک قمار بسیار بزرگ انجام داده است و باید منتظر بود که چه کسی و چه موقعی تاوان آن را باید پرداخت کند.(+)

"Our President, analytical news site"