وقتی که به صراحت می گویند که این احضاریه اشتباه بوده است، این نشان از داوری درست مردم است. هر برخورد با احمدی نژاد، برخورد با همه مردم ایران است.

این روزها با نزدیک شدن به پایان دولت دهم، سیل اتهامات پس از یک استراحت چند روزه دوباره جان تازه ای گرفته است. برخی بی مهری های صورت گرفته در حق مرد شماره یک خدمت هم که ظاهرا به پاس قدردانی بوده و از سوی مسئولین امر، کج سلیقگی نامیده می شود. اگرچه از این دست مسائل در گذشته نیز به کرات دیده شده است.
در همین خصوص و به جهت روشن شدن برخی شبهات وارد شده، خبرگزاری برنا گفت و گویی کوتاه با حجت الاسلام بهمن شریف زاده انجام داده که در ادامه می آید:

- در همایش مردمی تجلیل از خادم ملت (بزرگداشت سوم تیر)، آقای الهام برای رجعت دکتر احمدی نژاد با امام زمان(عج) دعا کردند اما این قضیه در رسانه ها با کج فهمی موجب حاشیه هایی شد. لطفا در این خصوص توضیحاتی بفرمایید.
آقای الهام با واژه ان شاا... این آرزو را گفتند و این ایراد بر رسانه ها وارد است. افرادی که منتظر واقعی باشند عین احمدی نژاد، کم پیدا می شود. احمدی نژاد شیفته امام زمان است و نام بقیه ا... را در سراسر جهان مطرح کرده است و دعای فرج را بر زبان همه جاری ساخته است.
در روایات آمده است که خوبان هر امتی، باز می گردند. آقای الهام هم اظهار امیدواری کردند و با واژه ان شاا... (اگر خدا بخواهد) امیدواری خودشان را راجع به بازگشت احمدی نژاد ابراز کردند. احمدی نژاد فردی نیک است و شیفته بقیه ا... است و قدم های خوبی در راه ایشان برداشته است، پس می شود برای بازگشت احمدی نژاد اظهار امیدواری و دعا کرد و خالی از هر گونه ایراد و اشکال است.
اظهار نظر قطعی در مورد بازگشت مورد ایراد است اما دعا کردن و ابراز امیدواری کردن برای کسی که فرهنگ بهار یعنی فرهنگ امام زمان (عج) را جاری ساخته خالی از اشکال است. این دعا کردن ایراد شرعی و اخلاقی ندارد. ما در دعای عهد، هر روز دعا می کنیم که در زمان امام عصر(عج) بازگردیم و امام را همراهی کنیم حال نمی توانیم برای یکی از نیکان امت ابراز امیدواری کنیم که برگردد و در رکاب حضرت باشد؟ این دعا و ابراز کردنش نیکوست.

-به نظر شما دکتر احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی از چه چیز هایی صحبت می کنند و محور اصلی صحبت هایشان چیست؟
باید صبر کنیم و گمانه زنی نکنیم. اما از اخلاق احمدی نژاد به عنوان مبدا و مرجع گفتمان بهار پیداست که سخنانش در حوزه امیدواری، رشد و شکوفایی، عدالت و اعتدال است. اینها عناصر گفتمان بهار است. بهار فصل اعتدال است و گفتمان بهار منطبق بر اعتدال است. بهار فصل مهرورزی است و گفتمان بهار منطبق بر مهرورزی است. احمدی نژاد در همه قدم هایی که بر می دارد و هر سخنی که بر لب جاری می کند مدافع اعتدال و مخالف اقتدارگرایی است و با ایجاد جو امنیتی به شدت مخالف است. از آنجا که بهار فصل مهرورزی است، احمدی نژاد عاشق مردم است. اعتدال و عشق ورزی، احمدی نژاد را فردی عاشق مردم ساخته و از همچین فردی کینه توزی نباید انتظار داشت.احمدی نژاد اگر حقایقی را بازگو کند به خاطر عشق به مردم است چون از ایجاد فاصله های طبقاتی متنفر است.
احمدی نژاد با برنامه های گوناگون اقتصادی از قبیل مسکن مهر، یارانه ها، سهام عدالت و... کوشیده تا فاصله بین محرومان را کم کند پس اگر احیانا برخی از حقایق را بازگو کند برای مقابله با کسانی است که زیاده خواه هستند و حق خود را بیشتر از حق مردم می داند.
احمدی نژاد برای احقاق حق سخن می گوید ولی برای کینه و انتقام هرگز. او سراسر عشق و مهر است، لذا پیش از آنکه هر سخنی بگوید با شناخت درستی که ما از احمدی نژاد داریم می توانیم بفهمیم که چگونه سخن می گوید و می بینیم که مردم را به عشق و شکوفایی کشور دعوت می کند. کسانی که داوری غلط در مورد دکتر احمدی نژاد می کنند او را نمی شناسند و همه را به کیش خود می پندارند. او مردم را به مهر و کمال توصیه می کند. این چکیده گفتمان بهار است.

-با توجه به شکایت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، لطفا درباره احضار دکتر احمدی نژاد به دادگاه توضیحاتی بیان فرمایید.
هر اقدامی که دیگران در مورد احمدی نژاد بکنند در محضر نگاه مردم بصیر مردم ایران قرار می گیرد.این دادگاه وقتی به سمع مردم رسانده شد داوری های مردم به گونه ای بود که بر غلط بودن این احضاریه بیان داشتند. بنا نبوده این چنین احضاریه ای اصلا صورت بپذیرد. وقتی که به صراحت می گویند که این احضاریه اشتباه بوده است، این نشان از داوری درست مردم است. هر برخورد با احمدی نژاد، برخورد با همه مردم ایران است.

-آینده سیاسی دکتر احمدی نژاد چگونه خواهد بود و ایشان در این 4 سال چه برنامه ای دارند؟
همانطور که ایشان فرمودند بهار نمی میرد و پایان نمی پذیرد. گفتمان بهار پایان پذیر نیست. احمدی نژاد از تبیین و ترویج گفتمان بهار دست نخواهد کشید. البته در هر موقعیتی که اقتضا بکند و بستگی دارد دیگران از این نعمت چگونه استفاده کنند.

-آیا قرار است دکتر احمدی نژاد بنیادی به نام بهار تاسیس کنند؟
امیدواریم موسسات و بنیاد های زیادی برای ترویج و تبیین گفتمان بهار شکل بگیرند.

-آیا برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری، آقای احمدی نژاد قصد حضور خواهند داشت؟
ایشان برای تبیین گفتمان بهار از هر موقعیتی که احساس تکلیف کنند و فرصتی که پیش بیاید دریغ نمی کنند. بحث احمدی نژاد بحث شخصی نیست بحث تکلیف است. بی شک مرد عمل به تکلیف است و هرگز از عمل به تکلیف باز نمی ماند.