رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در واكنش به نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني خطاب به مقام معظم رهبري گفت: در حال حاضر هر نوع تشديد التهاب در جامعه، مقابله و مخالفت با نظام و اهداف مقدس آن است.

 

آيت الله شيخ محمد يزدي درپاسخ به سئوال خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس كه درباره صحت و سقم اين جمله هاشمي رفسنجاني كه خطاب به رهبري نوشته بود: « رئيس قوه قضاييه وقت جناب آقاي يزدي در پايان كار رياست جمهوري اينجانب، رسما اعلام پاكي و منزه بودن خانواده رئيس جمهور و حتي كم شدن دارايي ها در دوران مسئوليت را نمودند» افزود: اين سئوال در جاهاي ديگر هم از من سوال شده كه اين جمله كه آقاي هاشمي در نامه سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبري نوشته‌اند كه فلاني يعني من به عنوان رئيس قوه قضائيه گفته است كه مثلا درباره اموال ايشان بحثي نبوده است مربوط به 10 سال قبل است.

وي اضافه كرد: از ده سال به اين طرف، من ديگر در دستگاه قضايي نبودم. اين انتساب براي 10 سال پيش است. در زندگي هم مي دانيم و تاريخ نشان مي‌دهد خيلي حوادث مختلف پيش مي‌آيد. بنابراين بايد مشخص شود كه اين جمله مال الان نيست و نبايد الان مورد استناد قرار گيرد.

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره برخي تعابير در نامه هاشمي مبني بر آتشفشان هاي سوزان و اجتماعات خياباني يادآور شد: مردم ما به راحتي مي‌توانند قضاوت كنند. وقتي مقام معظم رهبري در آخرين سخنراني‌شان در روز 14 خرداد در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) با صراحت همه مردم را به شركت در انتخابات دعوت كردند و امر به خودداري از درگيري و برخوردها فرمودند و تصريح كردند كه اگر جايي كساني دنبال ايجاد درگيري هستند يا خائن يا غافل هستند، ديگر چه عبارتي بالاتر از اين است؟

وي اظهار داشت: اين عبارت خيلي مفهوم دارد. مردم ما از اين عبارات به راحتي مي‌توانند بفهمند كه منظور چيست؟ بنابراين هر كس در جريان انتخابات به عنوان تبليغات انتخاباتي بخواهد در هر گوشه مملكت تشنجي با هر درجه‌اي ايجاد كند، به تعبير مقام معظم رهبري يا خائن است و يا غافل.

آيت الله شيخ محمد يزدي اظهار داشت: معلوم است كه اين صلاح مملكت نيست و به نظر ما هيچ آتشفشاني هم وجود ندارد. جواناني طرفدار اين طرف و يا آن طرف هستند، يك شعاري هم مي‌دهند. اما به معني اينكه آتشفشاني وجود داشته باشد، من اين مسئله را احساس نمي‌كنم. اما اگر ايشان احساس مي‌كنند خودشان مي‌دانند.

وي افزود: من در صدد پاسخگويي به حرف‌هاي ايشان و نامه ايشان نيستم. من به طور كلي مي‌توانم بگويم كه كشور رهبر دارد، مسئول كشور رهبر است و مسلما مردم و همه علما ، روحانيت و مسئولان نظام به رهبري ايشان اعتقاد داشته و جملگي تابع فرامين و منويات ايشان هستند.

وي يادآور شد: آقاي هاشمي رفسنجاني مسئوليت مجمع تشخيص مصلحت را دارند و سمتي به عنوان رهبري ندارند. رهبر كشور مسئول كل كشور است و امنيت كشور به عهده ايشان است. آرامش كشور به عهده ايشان است. ايشان دستورات لازم را صادر فرموده‌اند و مي‌فرمايند: اگر كسي هم خلافي كرده يا خلافي كند، در جاي خود تذكرات لازم را به او مي‌دهند.

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم يادآور شد: مقام معظم رهبري اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. ايشان در جريان انتخابات براي پيشگيري از هرگونه التهاب و درگيري به صراحت دستوراتي به مقتضاي رهبري‌شان داده اند. اجراي آنچه ايشان فرموده اند، وظيفه همه ماست و ديگر ما نبايد در اين جريانات تابع آنچه در برخي كشورهاي خارجي و جاهاي ديگر مي‌گذرد كه در ايام انتخابات درگيري، زد و خورد و كشت و كشتار به راه مي اندازند، باشيم.

وي گفت: مردم ما هر سال يك انتخابات برگزار كرده اند كه همه اين انتخاب ها با آرامش و صحت و سلامت برگزار شده است. مقام معظم رهبري چندي پيش هم راجع به اظهارات برخي افراد كه انتخابات گذشته را خلاف دانسته بودند، تصريح كردند؛ انتخابات با صحت و سلامت برگزار شده است.

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت:من هم به عنوان عضو شوراي نگهبان عرض مي‌كنم شوراي نگهبان ناظر است، بر اساس وظيفه شرعي خود و وظيفه قانوني خود حاضر در انتخابات است و نظارت كامل خواهد داشت. اگر شورا تخلفي ببيند اين تخلف را به قوه قضائيه منعكس مي‌كند و قوه قضائيه مسئوليت دارد و رسيدگي مي‌كند. ما نبايد بدون جهت جو را ملتهب كنيم.

وي يادآور شد: فرض كنيد كسي هم جمله‌اي گفته است و نمي‌بايست مي‌گفت، پيگيري آن روال قانوني دارد. معمولا شكايت مي‌كنند و شكايت به دستگاه قضايي مي‌رود؛ دستگاه‌ قضايي هم رسيدگي مي‌كند و آنچه كه تكليف است انجام مي‌دهد. به هر حال تصور من اين است در حال حاضر هر نوع تشديد التهاب در جامعه مقابله و مخالفت با نظام و اهداف مقدس آن است.

در كل به هر حال من آنچه كه بايد عرض كنم همين است كه به حمدالله كشور رهبر دارد و رهبر هم به حمدالله امام‌گونه عمل كردند و در تاريخ پس از رحلت حضرت امام در طول اين 20 ساله رهبر عظيم‌الشان امام گونه عمل كردند. ملت ما كاملا تشخيص مي‌دهند و بحران‌هايي كه در طول اين مدت كشور پشت سر گذاشته با هدايت و رهبري مقام معظم رهبري گذاشته است.

عضو فقهاي شوراي نگهبان تاكيد كرد: مردم ما در سايه تدين و وحدتشان پشت سر مقام معظم رهبري هستند. تعابيري كه موجب تفكيك جامعه و تفرقه جامعه شود به نظر من اين تعابير مصلحت نظام و انقلاب نيست. حالا به هر حال آقاي هاشمي نامه را خطاب به رهبري نوشته اند و ايشان آنچه كه به نظر شريفشان باشد اقدام خواهند فرمود.

آيت الله شيخ محمد يزدي تاكيد كرد: در كل، آنچه كه آدم مي‌فهمد، مردم كشور ما رشد سياسي خودشان را يافته‌اند و تشخيص خودشان را داده‌اند و ايشان را رهبر، مدير، مدبر و واجد همه شرايط مي‌دانند و پشت سر رهبري خودشان هم حركت مي‌كنند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه هاشمي در نامه اش خطاب به مقام معظم رهبري نوشته است كه «براي رفع فتنه هاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هر گونه كه صلاح مي دانيد اقدام موثري بنماييد»گفت: ما چيزي به عنوان آتش و دود و اين چيزها نمي‌فهميم. مگر خداي ناكرده كساني بخواهند فتنه‌اي برپا كنند. فتنه بر پا كردن غير از اين است كه انسان بخواهد تبليغ فتنه بكند.

وي اظهار داشت: در هر صورت مطالبي كه من عرض كردم از روي دلسوزي و احساس تكليف بود.

آيت الله شيخ محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پايان گفت: ان‌شاءالله مردم در جمعه 22 خرداد 88 در انتخابات شركت خواهند كرد و همانگونه‌ كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند، هر كس به كسي كه تشخيص داده راي خواهد داد و كشور به راحتي و خوبي اداره خواهد شد.