از چند روز پیش همسو با تبلیغات سنگین رسانه‌های غربی حامی فتنه برای تظاهرات سفارشی موسوی و كروبی در 25 بهمن، برخی اخبار و گزارش‌ها از سوی رسانه‌ها ‌منتشر شد مبنی بر این كه ‌ برخی تیم‌های ترور گروهك منافقین و نیز بقایای گروهك ریگی برای عملیات ترور وارد تهران شده‌اند.

گزارش ها حاكی است در جریان تجمعات محدود امروز عصر عناصر جریان فتنه، در حالی كه مردم عادی ‌در خیابان مشغول تردد بودند، در چند نقطه، عناصر مسلح نقابدار از بین اغتشاش گران اقدام به تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و رهگذران عادی كردند. بنابر این گزارش، در جریان تیراندازی‌های جوخه‌های ترور منافقین، چند تن از نیروهای انتظامی و مردم عادی به شدت مجروح شدند كه توسط نیروهای امدادی با آمبولانس به بیمارستان منتقل گردیدند.

شنیده های خبرنگار ندای انقلاب حاکی است 3تن از کسانی که تیر خورده اند در بیمارستان امام خمینی بستری شده اند که یکی ا زمصدومین که تیر به پایش خورده بود از بیمارستان فرار کرده است.