در همه حوزه ها بين خط آقاي هاشمي رفسنجاني و خط آقاي احمدي نژاد تضاد راهبردي وجود دارد و صورت بندي سياسي كشور هم متاثر از كنش و واكنش همين دو جريان شكل مي گيرد.هرچه آقاي هاشمي رفسنجاني به حاشيه رانده مي شود، جريان آقاي احمدي نژاد متن را پر كرد و در مقابل هرجا آقاي احمدي نژاد غايب است بلافاصه جريان آقاي هاشمي خلاء حضور آقاي احمدي نژاد را پر كرده اند .

دكتر عبدالرضا داوري، مديرمسئول ماهنامه بررسي هاي اقتصادي و سرپرست مجتمع رسانه اي «هما»، در گفت و گويي تفصيلي با روزنامه روزان به تشريح مختصات جريان هاي سياسي كشور پرداخت كه در ادامه متن كامل اين گفت و گو را ملاحظه مي فرماييد:

گفته مي شود آقاي احمدي نژاد در سفر اخيري كه به مشهد داشتند تاكيد كرده كه قصد بازگشت به سياست را ندارند شما به عنوان يكي از نزديكان ايشان اين نقل قول را تاييد مي كنيد؟
من شخصا اين موضوع را پيگيري نكردم اما تاجايي كه خبر دارم اين نقل قول تكذيب شده است. ببينيد؛ آقاي دكتر احمدي نژاد به دليل موقعيت و پايگاهي كه در دوران رياست جمهوري شان در بين توده هاي مردم داشتند اگر هم بخواهند، نمي توانند از مسائل مردم و جامعه جدا باشند. ايشان همواره مسائل كشور و جهان را پيگيري و رصد مي كنند اما اگر منظور از فعاليت سياسي اين باشد كه ايشان به عنوان يك كنش گر حرفه اي سياسي در عرصه حضور داشته باشند و نسبت به هر مسئله سياسي موضع گيري كنند طبيعتا چنين رفتاري را در دستور كار خود ندارند. آقاي احمدي نژاد اكنون در موقعيتي قرار دارند كه از كوچكترين حركت و واكنش ايشان مثل يك لبخند يا برخوردي صميمي با سوال يك خبرنگار تعابير سياسي مي شود. درواقع آقاي احمدي نژاد با تعريف متداول نمي خواهند در عرصه سياسي حضور داشته باشند. در عين حال به عنوان مردي كه 8 سال سكان مديريت اجرايي كشور را در اختيار داشتند نقطه نظراتشان در حوزه هاي مختلف موثر و مورد توجه است.

پس گزارش اقتصادي كه آقاي احمدي نژاد در نقد عملكرد اقتصادي دولت اقاي روحاني تهيه كردند منوط به همين نقشي است كه ايشان مي خواهند در عرصه سیاسی كشور ايفا كنند؟
اين گزارش مربوط به مقطع زماني فعلي نيست. گزارش تيم اقتصادي دولت دهم با محوريت آقاي دكتر سيدشمس الدين حسيني پس از گزارش 100 روزه آقاي حسن روحاني تدوين شد. متاسفانه آقاي حسن روحاني در گزارش 100 روزه خود مطالب كذبي را عنوان كردند و اتهامات نامناسبي را متوجه دولت قبل نمودند . بعد از آن گزارش كه كاملا گزارشي سياه نمايانه بود تيم اقتصادي آقاي احمدي نژاد با مسئوليت آقاي دكتر حسيني وزير اقتصاد دولت دهم، گزارشي در پاسخ به ادعاهاي آقاي حسن روحاني تهيه كردند كه به صورت محرمانه در اختيار رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. در واقع اين گزارش پاسخي به گزارش سياه نمايانه آقاي روحاني بود.البته آقاي دكتر احمدي نژاد پس از اظهارات آقاي روحاني در برنامه تلويزيوني كه گزارش 100 روزه دولت يازدهم در آن ارائه شد، خواهان مناظره با آقاي روحاني شدند كه ايشان نپذيرفتند. اما به هرحال از آنجايي كه رهبر معظم انقلاب بايد در جريان واقعيات امور كشور باشند تيم اقتصادي آقاي احمدي نژاد اقدام به تهيه اين گزارش اقتصادي كردند و صرفا به رهبر انقلاب ارائه دادند و براي پرهيز از القاء درگيري مديران ارشد دولت دهم با دولت يازدهم از انتشار عمومي آن گزارش كه در آن به تمام ادعاهاي آقاي روحاني به دقيقترين شكل پاسخ داده شده بود پرهيز كردند.

شما همچنان معتقديد آقاي احمدي نژاد بدنه اجتماعي قابل قبولي دارند؟
بله ، اتفاقا بدنه اجتماعي آقاي احمدي نژاد به دليل عملكرد غلط و نامناسب و ناكارآمد دولت يازدهم نسبت به ابتداي سال 92 توسعه چشمگيري پيدا كرده است.

اين بدنه اجتماعي مشوق خوبي براي آقاي احمدي نژاد نيست كه دوباره به سياست بازگردد؟
اين موضوع را بايد شخص آقاي احمدي نژاد جمع بندي كنند اما اگر آقاي احمدي نژاد نظر بنده را بپرسند به ايشان خواهم گفت كه بهترين كار براي خدمت به مردم و دفاع از منافع ملي اين است كه ايشان در انتخابات سال 96 حضور پيدا كنند. البته در اين رابطه هنوز آقاي احمدي نژاد از من نظري نخواسته اند.

فكر نمي كنيد آقاي احمدي نژاد براي عبور از فيلتر شوراي نگهبان با مشكل مواجه شوند؟
خير، به هيچ وجه در اين زمينه مشكلي نيست درواقع اگر شوراي نگهبان بخواهد رجال سياسي كشور را براساس صلاحيت تصدي پست رياست جمهوري رتبه بندي كند آقاي احمدي نژاد با فاصله زيادي نسبت به سايرين در صدر اين فهرست قرار خواهد گرفت.

قبول داريد آقاي احمدي نژاد در دو انتخاباتي كه كانديدا شدند با حمايت اصولگرايان در انتخابات پيروز شدند؟
نه اصلا اين گونه نبوده است. بنده معتقدم جريان مدعي اصولگرايي هيچ نقشي در راي آوري و انتخاب آقاي احمدي نژاد نداشته است. حمايت مدعيان اصولگرايي از آقاي احمدي نژاد در برخي مقاطع انتخاباتي بيش از آنكه ناشي از يك برنامه سياسي باشد، مبتني بر اجبار بود.

پس سبد راي آقاي احمدي نژاد از كجا بود؟
راي بي نظير ايشان ناشي از كنش و بينش مردم سالار و توانمندي هاي منحصر به فرد شخص آقاي احمدي نژاد است. در عين حال اقبال بدنه حزب اللهي كشور به آقاي احمدي نژاد به خاطر جنس مهدوي گفتمان ايشان است.

بااين تفاسير شما معتقديد در انتخابات بعدي هم آقاي احمدي نژاد نيازي به حمايت اصولگرايان ندارد؟
بله و اتفاقا اين اصولگرايان هستند كه به آقاي احمدي نژاد نياز دارند تا با نزديك شدن به ايشان بتوانند در انتخابات رياست جمهوري 96 موفق باشند.

يعني اگر اصولگرايان از آقاي احمدي نژاد حمايت نكنند هيچ شانسي براي پيروزي ندارند؟
دقيقا همينطور است. اين جريان بدون احمدي نژاد هيچ شانسي ندارد.

همانطور كه اطلاع داريد دولت اصلاحات وقتي روي كار آمد با آقاي هاشمي زاويه پيدا كرد دقيقا همين اتفاق براي دولت آقاي احمدي نژاد افتاد و با آقاي هاشمي زاويه پيدا كرد اما در انتخابات 92جريان اصلاحات در كنار جريان آقاي هاشمي قرار گرفت و البته پيروز هم شد آيا اين احتمال وجود دارد كه ما شاهد تكرار چنين پيوندي ميان جريان هاشمي و جريان احمدي نژاد باشيم؟
به هيچ وجه چنين اتفاقي نمي افتد . چراكه ما اصولا در كشور دو خط مشي كلان بيشتر نداريم. اولي خط مشي آقاي هاشمي رفسنجاني و دومي خط مشي آقاي احمدي نژاد .

جايي براي خط يا جريان آقاي خاتمي قائل نيستيد؟
خط مشي آقاي خاتمي و اصلاح طلبان ذيل گفتمان آقاي هاشمي رفسنجاني تعريف مي شوند. در كشور ما دو خط و دو جريان بيشتر نداريم يعني دو جريان و دو خط مشي كلان در سطح راهبردي با هم رقابت مي كنند كه اين رقابت و تضاد در حوزه هاي مختلف سياست داخلي و خارجي، عدالت اجتماعي، رويكردهاي فرهنگي و تدابير اقتصادي نمود پيدا مي كند.آنچه ذيل اين دو خط مشي تعريف مي شود خرده خط مشي هاي سياسي است.مثل اصلاح طلب ها يا اصولگرايان .در همه حوزه ها بين خط آقاي هاشمي رفسنجاني و خط آقاي احمدي نژاد تضاد راهبردي وجود دارد و صورت بندي سياسي كشور هم متاثر از كنش و واكنش همين دو جريان شكل مي گيرد.شما ببينيد هرچه آقاي هاشمي رفسنجاني به حاشيه رانده مي شود، جريان آقاي احمدي نژاد متن را پر كرد و در مقابل هرجا آقاي احمدي نژاد غايب است بلافاصه جريان آقاي هاشمي خلاء حضور آقاي احمدي نژاد را پر كرده اند.

شما مي فرماييد دو خط بيشتر نداريم و اصولگرايان هم حامي آقاي احمدي نژاد نيستند لطفا بفرماييد در فضاي سياسي كشور اصولگرايان كجا قرار دارند؟
اصولگرايان يك وضعيت ژله اي دارند بخشي از اين جريان مثل جبهه پايداري به آقاي احمدي نژاد تمايل دارند و بخش ديگر اين جريان مثل موتلفه و جبهه پيروان خط امام و رهبري، ذيل گفتمان آقاي هاشمي تعريف مي شوند و در سطح كلان با جريان آقاي هاشمي ارتباط راهبردي دارند.

پس مهمترين رقيب آقاي هاشمي آقاي احمدي نژاد است؟
بيش از يك دهه است كه چنين صورتبندي بر فضاي سياسي ايران حاكم است . آقاي هاشمي رفسنجاني هم همينگونه صحنه سياست ايران را تحليل مي كند است و مي بينيم باوجود آنكه آقاي احمدي نژاد از سياست كنار رفته هنوز هم آقاي هاشمي رفسنجاني ، آقاي احمدي نژاد را رقيب اصلي و شماره يك خود مي دانند و به ايشان حمله مي كنند.

اما قدمت آقاي هاشمي با آقاي احمدي نژاد قابل قياس نيست. آقاي احمدي نژاد فقط 8سالي است كه وارد قدرت يا سياست شده اند؟
موضوع قدمت اشخاص اهميت زيادي ندارد. بحث ظهور و بروز تضادهاي گفتماني است .ممكن است 10سال ديگر گفتمان خاص گرا- وابسته گراي آقاي هاشمي رفسنجاني را چهره ديگري نمايندگي كند. در عين حال در عرصه بسط و پياده سازي گفتمان مردم گرا-استقلال خواه كه منبعث از گفتمان انقلاب و امام است و امروز توسط آقاي دكتر احمدي نژاد نمايندگي مي شود ممكن است در دهه آينده چهره ديگري اين گفتمان را نمايندگي كند .عرض بنده تضادهاي اصلي گفتماني است .

همانطور كه اطلاع داريد جبهه پايداري حامي سعيد جليلي بود باتوجه به نزديك و ارتباط اين جبهه با آقاي احمدي نزاد شما رابطه سياسي يا گفتماني آقاي احمدي نژاد با گفتمان سعيد جليلي را چطور تعريف مي كنيد؟

گفتمان آقاي سعيد جليلي در اغلب حوزه ها با گفتمان آقاي احمدي نژاد زاويه دارد خصوصا در حوزه فرهنگي و سياست خارجي.

ازچه نظر زاويه دارد ؟
به هرحال تعاريفي كه آقاي احمدي نژاد از ضرورت ها و الزامات حوزه هاي فرهنگي، سیاست خارجی و اقتصادي دارند با ديدگاههاي آقاي سعيد جليلي نزديك نيست.

اما آقاي جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي بودند؟
بله اما به ياد داشته باشيد كه انتخاب يك فردبه عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي فرايندي نيست كه صرفا نظر رييس جمهور در آن موثر باشد.

يعني اگرقرار بود نظر آقاي احمدي نژاد اعمال شود سعيد جليلي انتخاب نمي شد؟
حداقل از سال 90به بعد آقاي احمدي نژاد تمايلي به تداوم رويكردهاي آقاي سعيد جليلي در عرصه پرونده هسته اي نداشتند.

اين سخن شما به اين معناست كه نحوه مذاكره آقاي سعيد جليلي در مذاكرات هسته اي مورد تاييد آقاي احمدي نژاد نبوده است؟
ببينيد ؛آقاي احمدي نژاد از سال 90به بعد عملا در حوزه سياست خارجي نقشي نداشت. آقاي سعيد جليلي شخصا سياست ها را با رايزني هايي كه داشتند دنبال مي كردند كه اين مساله را در گزارش هاي مختلف اخير هم مشاهده كرده ايم.آقاي احمدي نژاد از سال 90 و با احتمال شدت گرفتن تحريم ها ، نقشه راهي را براي مديريت پرونده هسته اي طراحي كرده بودن كه اين نقشه راه در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار نگرفت ، در حالي كه تجربيات سالهاي بعد نشان داد كه اگر آقاي سعيد جليلي و تيم مذاكره كننده هسته اي وابسته به ايشان بر روي ريل مورد نظر آقاي احمدي نژاد حركت مي كردند با هزينه اي به مراتب كمتر از آنچه آقاي روحاني و آقاي ظريف در مذاكرات زنو بر نظام تحميل كردند ، امتيازات بسيار مهم و قابل توجهي از طرف غربي گرفته مي شد كه با بي توجهي آقاي سعيد جليلي به رويكردهاي آقاي احمدي نزاد يك فرصت كم نظير از جمهوري اسلامي ايران دريغ شد.

چند روز قبل آقاي نيكزاد اعلام كردند كه تعدادي از وزراي آقاي احمدي نژا د براي انتخابات مجلس كانديدا مي شوند؟
خوب،اين مساله طبيعي است چراكه اينها جز نيروهاي موثر، كارآمد و خوشنام در كشور بوده اند .

آيا اين وزرا با آقاي احمدي نژاد هم هماهنگي دارند؟
ببينيد براساس ظرفيتهاي اجتماعي كه وزراي آقاي احمدي نژاد دارند چنين تصميماتي اتخاذ مي شود.مثلا آقايان مهندس نيكزاد در اردبيل ، دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي در منطقه چالوس و مازندران و دكتر محمد عباسي در گرگان چهره هايي شناخته شده و راي آورند و مي توانند براي كانديداتوري در انتخابات مجلس اقدام كنند اين موضوع بر اساس موقعيتهاي محلي و منطقه اي افراد بيان مي شود و ارتباطي ارگانيك با آقاي احمدي نژاد ندارد.

گفته مي شود آقاي احمدي نژاد هم قصد كانديداتوري از نهاوند را دارد؟
آقاي احمدي نژاد تحت هيچ شرايطي كانديداي مجلس نمي شود به اعتقاد بنده سطح بازيگري ايشان فراتر از ساز و كار پارلماني در مجلس است. تنها گزينه اي كه احتمالا مي تواند براي آقاي احمدي نژاد مطرح باشد شركت در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري است.

شما مهمترين رقيب انتخاباتي آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري بعدي را چه كسي مي دانيد؟
كانديداي اصلي جريان آقاي هاشمي رفسنجاني .

يعني آقاي روحاني؟
جريان آقاي هاشمي رفسنجاني در شرايط كنوني با نماد آقاي حسن روحاني به صحنه آمده است. درواقع با هدايت پشت صحنه آقاي هاشمي رفسنجاني ، آقاي روحاني دولتداري مي كند. آقاي روحاني بدون مديريت ايشان در صحنه 24 خرداد 92 هرگز نمي توانست به پاستور راه يابد. البته احتمال اينكه به دليلي عملكرد و خروجي ضعيف دولت يازدهم، آقاي حسن روحاني با اشاره آقاي هاشمي رفسنجاني براي رياست دولت دوازدهم كانديدا نشود و آقاي هاشمي رفسنجاني فردي مانند آقاي محمدجواد ظريف را در انتخابات كانديدا كنند نيز بعيد نيست. چون در سيره سياسي آقاي هاشمي رفسنجاني بارها مشاهده شده كه ايشان بر خلاف آقاي احمدي نژاد به راحتي و با تغيير شرايط كشور از مهره هاي خود عبور مي كنند.

شما رياست تشكيلات هما را برعهده داريد لطفا درباره تشكيلات اين توضيح بفرمايد؟
هما يك شبكه اجتماعي از حاميان آقاي احمدي نژاد است.يك نهاد خودجوش مردمي است.

تصميم گيري هاي اين تشكل با نظر آقاي احمدی نژاد انجام مي شود؟
هما مجموعه اي مردمي و داراي ساختار تصميم گيري دمكراتيك به شكل پايين به بالاست. نوع تصميم گيري ها در هما به گونه اي نيست كه از طرف مجموعه آقاي احمدي نژاد توصيه اي ديكته شود. در واقع در هما ، هواداران آقاي احمدي نژاد كه در شبكه هاي اجتماعي و رسانه اي فعال هستند براي فعاليت هايشان هم افزايي و همگرايي مي كنند .


مجموعه هما از جريان آقاي احمدي نژاد در انتخابات مجلس حمايت مي كند؟
بعيد مي دانم آقاي احمدي نژاد به صورت جرياني در انتخابات مجلس حضور داشته باشند اما اگر همفكران ايشان در نقاط مختلف كشور براي انتخابات مجلس كانديدا شوند و در مسير گفتمان آقاي احمدي نژاد حركت كنند همه ما به عنوان حاميان ايشان از آن افراد حمايت مي كنيم.

شما شانسي هم براي جريان آقاي احمدي نژاد در انتخابات مجلس مي بينيد؟
جريان آقاي احمدي نژاد براي انتخابات مجلس برنامه اي ندارد. اما بنده معتقدم وزرا و نيروهاي موثر ايشان مي توانند با توجه به شناختي كه مردم از رويكردها و عملكردشان دارند در هرنقطه اي از كشور موفق شوند. خصوصا در شهرهاي كوچك و مناطقي كه طعم عملكرد درخشان دولت آقاي احمدي نژاد را بيشتر چشيده اند شانس بسيار بالايي دارند.