رئيس دفتر مطالعات راهبردي نهاد رياست جمهوري دولت اصلاحات گفت: ميرحسين موسوي 20 سال در صحنه نبوده است.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از گناباد، هادي خانيكي چهارشنبه شب در جمع حاميان موسوي با اشاره به دو حادثه بزرگ در كشور ما گفت: در انقلاب اسلامي سال 57 و در خرداد 76 كشور ما شاهد تغييرات بزرگي بود كه توسط جوانان شكل گرفت.

وي ادامه داد: هر جوان خود يك رسانه بود كه در مقابل استبداد طاغوتي ايستاد، در سال 76 نيز همين جوان‌ها بودند كه به دنبال تغيير نوين در كشور مي‌گشتند و آن را به سرانجام رساندند و اكنون نوبت اتفاق بزرگ سوم در نسل شماست.

مشاور خاتمي با توضيح شرايط جامعه خاطر نشان كرد: بدانيد اگر فضاي رعب و وحشت در جامعه وجود دارد اين دائمي نيست و موج سبز شما آن را خواهد شكست.

وي ادامه داد: موسوي به دنبال تغييرات اساسي است تا كشور به سمت جلو حركت كند، وي 20 سال در صحنه نبوده و رسانه هم در اختيار نداشته است اكنون نيز رسانه‌ها بي‌مهري دارند شما با اين نماد سبز خود هركدام يك رسانه هستيد كه بيش از تلويزيون مي‌توانيد تاثيرگذار باشيد.

اين استاد جامعه شناسي و ارتباطات ادامه داد: مردم خاموش نيز با ميرحسين هستند و روز كه مي‌گذرد بر طرفداران ما افزون مي‌شود و نظرسنجي‌ها نيز آن را تاييد مي‌كند.

وي تخريب‌ها در مناظرات انتخاباتي را بي‌ثمر دانست و گفت: دروغ به استبداد ختم مي‌شود و استبداد به دروغ منجر مي‌شود.

وي ادامه داد: دروغ است كه فرهنگ و جامعه را نابود مي‌كند، همان‌گونه كه داريوش سه عامل را نشانه نابودي كشور دانست: جنگ، خشكسالي و دروغ؛ ما هم نبايد بگذاريم نشانه‌هاي دروغ در كشور گسترش يابد.