عكسهايي كه در پايين صفحه مشاهده مي شود، شكار يك عكاس دانشجوست. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين عكسهاي نرگس است، دختري كه پدر و مادرش به دليل اظهار نظرهاي توهم آميز شان به آقا و خانم متوهم مشهورند.

اين عكسها تامل برانگيز از اعتقادات و شيوه زندگي خانواده اي خبر مي دهد كه پدر و مادر آن خانواده دختران خود را بهترين مشاوران خود در امور فرهنگي، هنري، علمي و اجتماعي مي دانند و طبيعي است كه در زمينه هاي ياد شده از آنها مشاوره مي گيرند خوب نتيجه معلوم است.
البته خانم متوهم (زهرا رهنورد) با استناد به كلام خدا حجاب را لباس تقوا مي داند اما به نظر مي رسد به اندازه چندين فرسخ در درك كلام خدا دچار توهم شده.
ناگفته نماند خانم ز.ر ،متوهم در گفتگو با هفته نامه چلچراغ اينگونه درباره حجاب سخن مي گويد: "حجاب فرايندي است كه بعد از رسيدن به يك ديدگاه تبديل به حجاب واقعي مي شود" و البته اين را نيز گفت: كه در سال 1355 در آمريكا كتابي با عنوان "حجاب پيام زن مسلمان" نوشته است.
حالا که ايشان حجاب دخترانشان را انتخابي دانسته اند بايد پاسخ دهند كه دخترانشان از بين چه گزينه هايي حجاب اين چنيني را برگزيده اند.
لازم به ذكر است پايگاه خبري تحليلي «رئيس جهور ما» به اين دليل اين عكسها را به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، منتشر مي کند که همگي در اماكن عمومي تهيه شده و هيچ بار حقوقي و اخلاقي را براي اين پايگاه به همراه ندارد.