دکتر "رحیم پور ازغدی" طی سخنانی در بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی با اشاره به این حدیت نبوی که صلاح و فساد امت را در گرو صلاح و فساد حاکمان و عالمان مسلمان می داند گفت: امروز توده های مردم از خواص جلو افتادند.

وی با اشاره به این نکته که افرادی چون شیخ محمد عبده و سید جمال الدین اسد آبادی 30 سال پیش علمای دینی را مورد انتقاد قرار داده و آنها را به عمل نکردن به وظایف خود محکوم می کردند، خطاب به اندیشمندان مسلمان تصریح کرد: تحولاتی که در کشورهای عربی و اسلامی در حال وقوع است حجت را بر شما تمام کرده و دیگر نمی توانید بگوئید که مردم صدای ما را نمی شنوند زیرا مردم از شما جلو افتاده اند.

وی با اشاره به سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در بیست و چهارمین نشست وحدت گفت: برخی سخنرانی های ایراد شده در این نشست آنقدر تکراری است که گوئی این نخستین نشستی است که در این رابطه برگزار می شود؛ ما اکنون ما نیازمند موعظه یکدیگر نیستیم بلکه نیازمند ارائه راهکارهای عملی تر هستیم.

ازغدی با بیان این مطلب که علما تا کنون بیش از آنکه نیازمند موعظه کردن توده ها باشند نیاز داشته اند که خود موعظه شوند تصریح کرد: آسیب شناسی 30 سال گذشته یک وظیفه است و باید اندیشمندان مسلمان بسیار برادرانه و انتقاد پذیرانه در کنار یکدیگر به گفت و گو بنشینند.

وی با بیان این که باید بیندیشیم که در طول 150 سال گذشته علما چه کوتاهی کرده اند که دولت ها و حاکمان فاسد توانستند حکومت را در دست گیرند گفت: آیا این برخی از علما نبودند که تن دادن به حاکمان ظالم را توجیه فقهی کرده و با با حذف آیات جهاد از کتاب های درسی موافقت کردند؟

وی همچنین سکوت اندیشمندان مسلمان در برابر دیدگاه های تکفیری که برادر مسلمان را غریبه می داند و در برابر با آمریکا پیمان برادری می بندد، مورد انتقاد قرار داد و افزود: حسنی مبارک یک هفته پیش از برکناری خود خطاب به آمریکا گفت اگر من برکنار شوم تفکر شیعی همه مصر و خاورمیانه را در بر می گیرد همانطور که بن علی نیز به جای آمریکا، هلال شیعی را تهدید بزرگی برای مسلمانان برشمرد و در مقابل علمای مسلمان سکوت کرده و هیچ کس اعتراض نکرد.

ازغدی در ادامه سخنان خود خطاب به اندیشمندان مسلمان گفت: هر سال باید یک یا دو جلد دایرة المعارف جدید از مشترکات اسلامی منتشر شود تا ما مجبور نباشیم دایرة المعارف گذشته تقریب را هرسال تجدید چاپ کنیم.

وی در پایان سخنان خود به حج اشاره کرد و افزود: تا زمانی که حج آل سعود به حج ابراهیمی تبدیل نشود وحدتی که باید حاصل شود حاصل نخواهد شد؛ در حج ابراهیمی هر سال مشکلات سال گذشته و مشکلات سال آینده امت اسلامی ریشه یابی و حل خواهد شد