میرحسین موسوی حدود یک ماه قبل دردیدار خانواده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی برای معرفی جریان سبز خود گفت: ما می خواهیم شبیه ژانوس (الهه یونانی) ارزش های مختلف را ترکیب کنیم .ما می خواهیم هم بتواننیم برای ندا آقا سلطان عزاداری کنیم هم برای کسانی که در غزه کشته می شوند.

 

به گزارش جهان "الشرق الوسط" در تحلیلی نوشت: این اظهارات موسوی که یک دهه در زمان امام خمینی (ره) وزیر خارجه و نخست وزیر ایران بوده کمی برای مردم ایران مرموزو مشکوک است.

 

نویسنده مقاله اظهارات میرحسین موسوی را اشتباه خوانده و می نویسد: اولا ژانوس الهه "دوچهره" در و دروازه رومی ها بوده نه یونانی ها که نگهبان کسانی بوده که از در خارج یا وارد می شوند وسمبل اختلاف بین گذشته و آینده است.ژانوس همواره فقط شاهد آینده و گذشته و شادی ها و رنج ها است و هرگز در خصوص آنها تصمیم گیری و قضاوت نمی کند.

 

از دیدگاه نویسنده یکی از اشکالات نگاه میرحسین موسوی این است که وی بین مرگ ندا آقاسلطان و مبارزان غزه ای که در برابر دشمن خارجی مثل اسراییل می جنگند فرقی قائل نیست.

 

به اعتقاد نویسنده میرحسین موسوی این اظهارات را در تلاش برای توجیه شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" برخی از طرفدارانش در جریان آشوب های تهران اظهار می داشت اما بزرگترین آفت ترکیب ارزش های مختلف این است که نهایتا چنین روندی به یک" بی ارزشی" ختم می شود.

 

در تحلیل این روزنامه آمده است: به نظر می رسد که میر حسین موسوی می خواهد طرح چنین شعارهایی از سوی طرفدارانش را نشانه بی تفاوتی مردم ایران به مسایل غزه و لبنان نشان بدهد در حالیکه چنین روندی برخلاف ارزش های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی  است که خواستار وحدت "امت اسلامی " در جهاد علیه اسراییل بود.

 

نویسنده در ادامه همدردی" صوری" میر حسین موسوی با مردم غزه و اتخاذ استراتژی "ژانوس" از سوی وی را ناشی از انچه که در ادبیات ایران از آن به "زرنگی" و "رندی" یاد می شود خوانده و متذکر می شود همواره افراد "رند" و " زرنگ" با مانور بر روی مسائلی سعی در رسیدن به اهداف تاکتیکی خود دارند و پس از دستیابی به اهداف خود بیشترین آسیب ها را به منافع عمومی جامعه رسانده اند.

 

نویسنده سردرگمی سیاسی میرحسین موسوی را ناشی از تحلیل های غلط وی از اوضاع ایران خوانده و می نویسد:سوال اینجاست آیا ایران با یک نهضت برای تغییر نظام مواجه است ویا اینکه تمامی حوادث اخیر ناشی از کشمکش های قدرت بوده است .وی در پاسخ به این سوال خود می گوید اگر نهضت موسوی طبق فرض اول خواستار تغییر نظام در ایران است پس باید مکتب و ایدئولوژی امام خمینی (ره) را کنار گذاشته و به مکاتب غربی روی آورد و اگر موسوی از این کشمکش ها به دنبال کسب قدرت بوده حالا باید ضمن اعتراف به شکست خود انتخاب مجدد احمدی نژاد را به رسمیت بشناسد و خود را برای انتخابات پارلمانی ایران آماده کند.