رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه زنده بودن انديشه آرماني و انقلابي در ايران همه دنيا را متحول مي كند، تصريح كرد: زنده نگه داشتن فضاي آرماني در تمام بخش هاي جامعه مسووليت همه آحاد ملت ايران به خصوص جوانان و دانشجويان است.

دكتر محمود احمدي نژاد دوشنبه شب در ديدار صميمي با جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران ، جمهوري اسلامي ايران و ملت ايران را نقطه اميد همه ملت هاي جهان معرفي كرد و اظهار داشت: بايد انديشه هاي آرماني را با شدت و سرعت بيشتري در فضاي جهاني منتشر كرد.

رييس جمهور با بيان اينكه به فضل الهي امروز موجي قدرتمند و عظيم بساط استكبار در جهان را برچيده مي كند گفت: همه تحولاتي كه امروز در جهان اتفاق مي افتد به نفع آرمان هاي ملت ايران و در راستاي تحقق هدف نهايي در جريان است.

 

دكتر احمدي نژاد با اشاره به هم سطح تلقي كردن ايران و آمريكا از سوي سياستمداران غربي و جهان در مهمترين مسائل بين المللي، اظهار داشت: اقتدار ايجاد شده در جمهوري اسلامي ايران اقتدار صالح و در خدمت صلح ، رفاه و تعالي جامعه بشري است.

دكتر احمدي نژاد به سخنان گوهر بار و راهبردي امام خميني (ره) اشاره و خاطر نشان كرد:«تا ظلم است مبارزه است و تا مبارزه هست ما هستيم» و بهترين روش براي رفع تهديد تحت فشار قرار دادن كانون تهديد است.

 

دكتر احمدي نژاد هولوكاست و رژيم صهيونيستي را محور وحدت دنياي غرب در برابر بشريت برشمرد و اظهار داشت: دنياي غرب همه مقدسات ، پيامبران و حتي خدا را كنار گذاشته اند و براي انسجام جبهه باطل خود، هولوكاست و انديشه صهيونيسم را تنها امر قدسي معرفي كردند.

 

رييس جمهور با تشريح روند برگزاري اجلاس ضد نژاد پرستي دوربان 2 در ژنو تاكيد كرد: همه مستكبرين برنامه ريزي كرده بودند تا در اجلاس دوربان 2 در ژنو مصوبه مهم و دستاورد ملت ها مبني بر نژاد پرست بودن رژيم صهيونيستي و صهيونيست ها را حذف و تعريف جديدي از نژاد پرستي ارائه كنند اما با لطف و عنايت الهي جمهوري اسلامي ايران ، تمام توطئه ها و نقشه هاي شوم استكبار جهاني و صهيونيست ها را خنثي كرد.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد همواره نقطه نهايي و افق حركت را درست ترسيم كرد، گفت: امكان ندارد كشوري بدون تعاملات جهاني و تاثير گذاري در امور بين المللي پيشرفت كند.

رييس جمهور حركت در مسير اصلاح را ماموريت هر فرد مسلمان و مومن دانست و خاطر نشان كرد: حاكميت ارزش هاي انساني و برپايي عدالت آرزو و هدف هر مسلماني است.

 

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه دموكراسي ليبرال دو پايه اصلي دخالت و حضور مردم و ارزش هاي انساني را نابود مي كند، تاكيد كرد: بايد دنبال نظام مردمي با مولفه هاي اسلامي و ايجاد نظام مردمي باشيم زيرا در نظام مردمي همه مسوول هستند.

 

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد براي ورود به اقيانوس جامعه آماده بود، اظهار داشت: نخستين كار براي رسيدن به خدا، شناخت خدا و سپس شناخت توانمندي ها و ويژگي هاي انسان به عنوان خليفه الله است.

دكتر احمدي نژاد انسان كامل را حلقه وصل انسان با خدا معرفي كرد و گفت: براي شناخت همه ارزشها و استعدادهاي انسان و شناخت همه صفات الهي بايد انسان كامل يعني امام را شناخت. زيرا انسان كامل تجلي اسماء و صفات الهي است.

 

رييس جمهور با بيان اينكه حقيقت امام گمشده بشريت از ابتدا تا امروز است، تاكيد كرد: نقطه تمركز شيطان، غافل كردن انسانها از امام است و از سوي ديگر همه پيامبران آمده اند تا انسان را نيز با مفهوم و هدف امام آشنا كنند.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد براينكه هيچ حقيقتي در عالم بالاتر از امام نيست، گفت: ماموريت ما در عالم رسيدن به خدا و برپايي جامعه سعادتمند براي متجلي شدن اسماء الهي است.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه كارها بايد براي خدا باشد، تصريح كرد: اگر كار براي خدا باشد مفهوم تصميم گيري و مسووليت عوض مي شود.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه اساس مشكلات عالم اين است كه كارها براي خدا نيست، گفت: كاري كه براي خدا باشد عين پيروزي است و كسي كه براي خدا كار مي كند حتي اگر قطعه قطعه شود پيروز است.

 

در ابتداي اين ديدار دكتر شيخ الاسلامي رييس دفتر رييس جمهور ضمن خوشامدگويي به دانشجويان اظهار داشت: از زمان برگشت رييس جمهور محترم از اجلاس دوربان 2 بسياري از دانشجويان درخواست ملاقات با ايشان و تشكر و قدرداني از مواضع رييس جمهور محترم را در ژنو داشتند كه به علت فشردگي برنامه ها اين ديدار تا اين زمان انجام نشد