بخش عمراني وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهم ترين بخش اين وزارتخانه در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين و به منظور تامين فضاي آموزشي اقدامات در خور توجهي انجام داده به گونه اي كه سرانه فضاي آموزشي از ابتداي دولت نهم از ۹۰ مترمربع به ۱۵۰ مترمربع تا پايان سال ۹۱ رسيده است.

در طي دولت هاي نهم و دهم، ۲۰ ميليون مترمربع فضاي آموزشي در استان هاي كشور احداث شد يعني از مجموع ۶۰ ميليون متر مربع فضاي آموزشي كشور، يك سوم آن (۲۰ ميليون متر مربع) طي هفت سال و نيم گذشته احداث شده است.
براساس اين گزارش، از ابتداي دولت نهم تا پايان سال ۹۱، هشت هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار عمراني به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافت.
در راستاي ارتقاي سطح آموزشي دانش آموزان روستايي، سازمان نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس كشور همزمان چهار هزار و ۶۰۰پروژه عمراني و روستايي را به بهره برداري رساند.
مرتضي رئيسي معاون عمراني وزير آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا در اين رابطه گفت: از ابتداي دولت نهم تا پايان سال ۹۱ روزانه بيش از ۵۰ كلاس درس ايمن يا مقام سازي شده است. همچنين در همين مدت هفت هزار و ۳۰۰ متر مربع فضاي آموزشي جديد جايگزين يا احداث شده است.
رئيسي اضافه كرد: دولت نهم و دهم به دليل روحيه عدالت محوري خود و توجه به گسترش امكانات آموزش در سطح كشور و برخورداري يكسان دانش آموزان در اقصي نقاط كشور، ركورد خوبي در زمينه ساخت فضاي آموزشي را در تاريخ آموزش و پرورش كشور به نام خود ثبت كرد.
به گفته وي همچنين در دولت نهم و دهم با كاهش مدارس دو نوبته مواجه بوديم.
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش همچنين در مورد ساخت مدرسه در پروژه هاي مسكن مهر گفت: دو هزار و ۸۰۰ كلاس درس طي دو سال گذشته در طرح هاي مسكن مهر احداث شده وهم اكنون به همين ميزان كلاس نيز در دست اجرا است.
رئيسي افزود: بايد تدابيري در زمينه ساخت مدرسه در طرح هاي مسكن مهر انديشيده شود تا در آينده با بهره برداري از آنها دچار مشكل نشويم.
وي با بيان اينكه براي ساخت فضاي آموزشي مسكن مهر فقط از اعتبارات استاني استفاده مي شود، اظهار داشت: براي ساخت مدرسه در طرح هاي مسكن مهر منبع اعتباري ديگري وجود ندارد.
رئيسي با اشاره به رشد ۶۰ درصدي اعتبارات ملي و استاني سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: اعتبارات مصوب ملي و استاني از ۱۱ هزار و ۶۲۰ ميليارد ريال در سال ۸۸ به ۱۸ هزار و ۷۲۹ ميليارد ريال در سال ۹۰ افزايش يافت.
رئيس سازمان نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: سرانه تجهيزات دانش آموزي نيز از ۸۲ هزار و ۶۷ ريال در سال ۸۷ به ۱۲۶ هزار و ۶۲۶ ريال در سال ۹۰ افزايش يافته است.
وي گفت: همچنين سرانه فضاهاي آموزشي از ۷۹/۳ مترمربع در سال ۸۷ به ۹۶/۴ مترمربع در سال ۹۰ افزايش يافت.
رئيسي با اشاره به ساير اقدامات سازمان نوسازي مدارس كشور افزود: اكنون ۴۳ هزار كلاس درس براي اجراي نظام جديد آموزش و پرورش آماده شده و رديف هاي اعتباري براي ساخت و تجهيز مدارس خارج از كشور نيز اختصاص يافته است.
وي اضافه كرد: از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي فعاليت دولت نهم ۴۰ ميليون مترمربع و از ابتداي دولت نهم تا دهه فجر ۹۱، ۲۰ ميليون مترمربع فضاي آموزشي جديد، جايگزين و مقاوم سازي شده است.
رئيسي ادامه داد: از اين ۲۰ ميليون متر مربع فضاي آموزشي، ۲۸ هزار و ۵۰۰ پروژه در قالب ۱۳۸ هزار كلاس به بهره برداري رسيده است.
وي با بيان اينكه در هيچ دوره اي از تاريخ آموزش و پرورش كشور به اين ميزان به تامين فضاي آموزشي استاندارد با تجهيزات متناسب با شرايط امروز دانش آموزان توجه نشده است، افزود: از ابتداي دولت نهم و دهم تا پايان سال ۹۱، هشت هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار عمراني به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافت.
رئيسي با بيان اينكه تاكنون ۷۰۰ ميليارد تومان از اين ميزان صرف تعميرات و ۵۰۰ ميليارد تومان صرف تجهيز مدارس شده است، گفت: علاوه بر اين، افزايش تعهد خيرين مدرسه ساز منجر به اين شد كه از مهرماه سال ۱۳۸۴تاكنون روزانه ۱۰ پروژه ( هركدام پنج كلاس درس) با زيربناي هفت هزار و ۳۰۰ مترمربع در كشور به بهره برداري برسد.
وي تاكيد كرد: با اختصاص اين بودجه، بسياري از مدارس فرسوده و خطرآفرين در سطح كشور، به خصوص در مناطق محروم كشور جمع آوري شد.
معاون عمراني وزير آموزش وپرورش افزود: بخش زيادي از اين پروژه ها در راستاي ايمن سازي فضاهاي آموزشي كشور و افزايش ضريب ايمني مدارس اجرا شده است.
رئيسي افزود: سرانه فضاي آموزشي طي دولت هاي نهم و دهم از ۹۰ متر مربع به ۱۵۰ متر مربع افزايش يافت.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور افزود: در دولت نهم و دهم فضاي آموزشي و مكمل آموزش از جمله كتابخانه، نمازخانه و سالن ورزش با افزايش مواجه بوده و به تبع آن سرانه كلاس درس نيز افزايش يافت در حالي كه در هيچ دوره اي از تاريخ آموزش و پرورش با اين رشد مواجه نبوديم.
وي با بيان اينكه توجه دولت به تامين فضاي آموزشي منجر به توجه بيشتر خيرين مدرسه ساز به ساخت و ساز مدرسه شد، گفت: از ابتداي دولت نهم تا پايان سال ۹۱ به طور متوسط هر روز ۱۰ پروژه آموزشي در كشور به بهره برداري رسيده است.
معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت:اجراي پروژه هاي مسكن مهر در شهرهاي جديد و شروع ساخت تعداد زيادي مسكن در نقاط مختلف كشور، تحول بزرگي در دولت هاي نهم و دهم است كه در اين راستا تامين زيرساخت ها از جمله فضاي آموزشي و مدرسه از كارهاي اساسي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: طي جلسات مختلف با مسوولان وزارت راه و شهرسازي اين موضوع مطرح شد كه در صورت استقرار مردم در واحدهاي مسكن مهر مطابق استاندارد، نيازمند به ساخت ۲۸ هزار كلاس درس هستيم.
رئيسي درباره تعداد مدارس ساخته شده در پروژه هاي مسكن مهر از سوي سازمان نوسازي مدارس كشور، گفت: تاكنون دو هزار و ۸۰۰ كلاس درس طي يك تا دو سال گذشته ساخته شده و دو هزار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ مدرسه ديگر نيز در دست اجرا است.