معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چهار سال اخير براي هزار و ۷۸۸ نشريه جديد مجوز فعاليت صادر كرد و انتشار نشريات در اين دوره داراي رشد ۱۶۶ درصدي بوده است.

براساس آمار و اسناد ارايه شده معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چهارساله گذشته دولت دهم به دستاوردهاي چشمگيري در اين عرصه دست يافته است.
افزايش ۱۵خبرگزاري خصوصي، صدور سه هزار و ۳۵ كارت خبرنگاري، نظارت بر عملكرد ۱۲۱ نمايندگي رسانه‌هاي خارجي، صدور مجوز رواديد مطبوعاتي و نظارت بر عملكرد نزديك به ۸۰۰ خبرنگار خارجي در سال، تحت پوشش قرار گرفتن سه هزار و ۴۶۳ خبرنگار بين سال ‌هاي ۸۸ تا ۹۱، افزايش ۱۸ درصدي كانون‌هاي آگهي و تبليغات،‌ افزايش ۱۷۸۸ نشريه جديد در فضاي كشور،‌رشد ۱۶۶ درصدي انتشار نشريات در دولت دهم، ‌رشد ۳۹ درصدي تعداد نشريات علمي- ‌تخصصي كشور از اين دستاوردها به شمار مي رود.
همچنين از ديگر فعاليت‌ها و دستاوردهاي معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد مي‌توان به افزايش ۴۷ درصدي نشريات منتشرشده،‌ انتشار ۴۹۳ نشريه جديد علمي، رشد ۴۲ درصدي عناوين نشريات داخلي، انتشار پنج هزار و ۵۸۱ نشريه روزانه و غيرروزانه، افزايش ۳۱ درصدي مراكز فروش نشريات،‌ افزايش ۳۵ نشريه الكترونيكي جديد، افزايش ۲۰۳۰ عدد نشريه جديد در فضاي مطبوعاتي،‌ انتشار پنج هزار و ۵۸۱ نشريه روزانه و غير روزانه و افزايش ۳۵ نشريه الكترونيكي اشاره كرد.
به روز شدن صدور مجوز براي فعاليت برخي از نشريات در كشور ، پرداخت يارانه مطبوعات در موعد مقرر و حمايت همه جانبه از مطبوعات و نشريات كشور از ديگر فعاليت هاي اين معاونت در دولت دهم است.