ظرفیت پالایش گاز کشور از 383 میلیون متر مکعب در روز در سال 1383 به 520 میلیون متر مکب رسیده است که این روند با وارد مدار شدن پالایشگاه های طرح توسعه فازهای 12، 15-16 و 17-18 میدان پارس جنوبی (با هدف تولید روزانه 181 میلیون متر مکعب گاز) حجم گسترده ای به ظرفیت پالایشی گاز کشور اضافه می شود.

ظرفیت پالایش گاز کشور تا پایان سال 1383 معادل 383 میلیون متر مکعب در روز بود که تولید در آن سال 368 میلیون متر مکعب در روز گزارش شد؛ این روند (ظرفیت و تولید) تا سال 1385 هیچ گونه تغییری نکرد تا اینکه با اضافه ظرفیت پالایشگاه پارسان 2 با ظرفیت 56 میلیون متر مکعب در روز و مسجد سلیمان با یک میلیون متر مکعب در روز ظرفیت پالایشی کشور در سال 1385 به 440 میلیون متر مکعب رسید.

در سال 1385 به طور میانگین روزانه 422 میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه های کشور تولید شد و با اضافه ظرفیت پالایشگاه ایلام در سال 1386 با ظرفیت 6.8 ملیون متر مکعب و سرخون و گورزین با ظرفیت 700 میلیون متر مکعب در روز ظرفیت پالایشی گاز کشور به 447.5 میلیون متر مکعب رسید و در آن سال به طور میانگین روزانه 428 میلیون متر مکعب گاز تولید شد.

روند افزایش ظرفیت در حوزه پالایش گاز ادامه پیدا کرد؛ تا اینکه در سال 1387 ظرفیت پالایش روزانه 50 میلیون متر مکعب در روز مربوط به فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به کل ظرفیت پالایشی کشور اضافه شد و به این ترتیب ظرفیت پالایشگاه های گاز به 497.5 میلیون متر مکعب در روز رسید.

تولید روزانه 428 میلیون متر مکعب گاز در سال 1387 و تولید 475 میلیون متر مکعب گاز در سال 1388 ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1389 ظرفیت پالایش گاز کشور با پالایشگاه فجر و بید بلند 1 حدود 23 میلیون متر مکعب در روز اضافه شد و به 520 میلیون متر مکعب در روز رسید که در آن سال خروجی گاز از پالایشگاه های کشور به 499 میلیون متر مکعب رسید.

ظرفیت نصب شده و تولید پالایشگاه های گازی کشور از سال 1389 تاکنون تغییری پیدا نکرده است؛ البته این اعداد، ظرفیت نصب شده پالایشگاه ها را نشان می دهد و اعداد تولید و خروجی گاز متفاوت از ظرفیت نصب شده این بخش می باشد که اعداد تولید نیز در سال های متفاوت، متغییر است؛ به عنوان نمونه مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران چندی پیش ضمن اعلام جزئیات تولید گاز در پالایشگاه های کشور از افزایش 6 درصدی تولید گاز در پالایشگاه های پارس جنوبی خبر داده بود.

مهدی جمشیدی دانا تولید گاز در پالایشگاه های پارس جنوبی طی 100 روز نخست سال جاری را 20 میلیارد و 668 میلیون مترمکعب ذکر کرد و گفت: این در حالی است که، پالایشگاه های پارس جنوبی در سال گذشته 19 میلیارد و 443 میلیون مترمکعب گاز تحویل شبکه سراسری دادند.

جمشیدی دانا در تشریح افزایش تولید گاز پالایشگاه های کشور اظهار کرد: تا 15 تیر ماه سال جاری پالایشگاه فجر جم با چهار درصد افزایش، هفت میلیارد و 711 میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تحویل دادند و این در حالیست که در مدت زمان مشابه سال گذشته این پالایشگاه هفت میلیارد و 447 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده بود.

وی همچنین از افزایش یک درصدی خروجی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و افزایش 9 درصدی تولید پالایشگاه بیدبلند خبر داد و گفت: تا 15 تیر ماه سال جاری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، سه میلیارد و 855 میلیون مترمکعب و پالایشگاه بیدبلند یک میلیارد و 809 میلیون مترمکعب گاز تولید داشته اند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران از کاهش تولید پالایشگاه های پارسیان، سرخون و قشم خبر داد و افزود: تولید پالایشگاه پارسیان به دلیل انجام تعمیرات بر روی چاه های منطقه پارسیان از هفت میلیارد و 959 میلیون مترمکعب به شش میلیارد و 778 میلیون مترمکعب گاز رسید و پالایشگاه سرخون و قشم به دلیل افت فشار با کاهش حدود 150 میلیون مترمکعبی در 100 روز نخست سال جاری روبرو بودند.

جمشیدی دانا، کل تولید گاز پالایشگاه های کشور در سال گذشته تا 15 تیر ماه را 42 میلیارد و 719 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: امسال خروجی پالایشگاه های کشور در مدت زمان ذکر شده با یک درصد افزایش به 42 میلیارد و 488 میلیون متر مکعب رسیده است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران همچنین در گفت و گویی با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، با اشاره به برنامه توسعه تولید گاز کشور، گفت: ظرفیت پالایش گاز کشور تا پایان سال 94 به روزانه یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید که سهم مجتمع گاز پارس جنوبی در تولید گاز کشور بسیار مهم است، چرا که این مجتمع 44 درصد گاز کشور را به صورت متمرکز تامین کرده و به خطوط سراسری انتقال می دهد.