معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: بيش از يكهزار واحد مسكن مهر دانشجويي در پنج شهر از استان هاي تهران، البرز، خراسان رضوي و اصفهان آماده تحويل به دانشجويان است.

«غلامرضا خواجه سروي» روز دوشنبه در نشست خبري گفت: در اولين مرحله فراخوان مسكن مهر دانشجويي كه سال گذشته انجام گرفت حدود ۲۱ هزار نفر ثبت نام كردند كه اغلب آنها مجرد بودند درحاليكه شرط اصلي واگذاري مسكن مهر دانشجويي، متاهل بودن متقاضيان است.
وي افزود: پس از بررسي پرونده ها در مرحله نخست با بيش از يكهزار تقاضا موافقت قطعي صورت گرفته و اين واحدهاي مسكوني در شهرهاي پرديس تهران، هشتگرد و انديشه در استان البرز، گلبهار در خراسان رضوي و مجلسي شهرستان اصفهان آماده واگذاري به دانشجويان است.
خواجه سروي يادآور شد: با توافق هاي انجام شده ميان وزارت علوم و وزارت مسكن، ثبت نام براي مسكن مهر دانشجويي در آينده نيز تداوم خواهد داشت.
وي در تشريح مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها در دوران دولت نهم و دهم، گفت: تا پيش از دولت نهم و دهم، متصدي مشخصي براي امور فرهنگي دانشگاه ها وجود نداشت و اين امور تقريبا معادل فوق برنامه تلقي مي شدند، معاونت فرهنگي درون معاونت دانشجويي قرار داشت تا اينكه در اين دوران، معاونت فرهنگي از معاونت دانشجويي وزارت علوم منفك شد و استقلال معاونت هاي فرهنگي دانشگاه ها نيز از سال ۸۸ در دستور كار قرار گرفت.
به گفته خواجه سروي، اكنون از مجموع ۱۱۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالي دولتي، ۷۰ دانشگاه داراي معاونت فرهنگي مستقل هستند و بقيه نيز كه مجتمع هاي آموزش عالي يا دانشگاه هاي تازه تاسيس را در برمي گيرند مديريت هاي فرهنگي مستقل دارند.
وي اختصاص رديف مستقل فرهنگي براي دانشگاه ها را از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين حوزه برشمرد و گفت: در سال ۸۳ حدود چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان بودجه حمايتي براي امور فرهنگي دانشگاه ها پيش بيني شده بود كه امسال رقم ۳۰ ميليارد توماني در اين رابطه در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده كه اميدواريم بودجه حمايتي فرهنگي هرچه زودتر محقق شده و در اختيار دانشگاه ها قرار گيرد.
معاون وزير علوم، تصويب معاونت فرهنگي در قانون مديريت دانشگاه ها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را از مصاديق توجه جدي دولت نهم و دهم به امور فرهنگي دانشگاهها برشمرد.
وي تاكيد كرد: در حوزه برنامه ريزي فرهنگي، آموزش عالي نيز در سال هاي اخير شاهد دو برنامه كلان بوديم كه يكي از آنها با عنوان «دانشگاه تمدن ساز ايراني اسلامي» در سه سال آخر دولت نهم به منظور پاسخگويي به ۹ چالش اصلي آموزش عالي اجرايي شد و در دولت دهم نيز سند تحول فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي كه حاصل تلاش دو ساله وزارت علوم و دانشگاه هاي كشور است، به ثمر نشست.
خواجه سروي، توجه به فرهنگ عمومي در دانشگاه و امور ديني را از رويكردهاي اصلي وزارت علوم در سال هاي گذشته عنوان كرد و گفت: در اين سال ها به مباحثي همچون مسافرت هاي فرهنگي و زيارتي، غني سازي اوقات فراغت دانشجويان، ساخت خانه هاي فرهنگ، مسجد و نمازخانه، پرديس ها يا يادمان هاي شهدا و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و فرهنگ ايثار و شهادت توجه شاياني شده است.
وي ادامه داد: در سال ۸۴ به عنوان نمونه، دانشگاه فردوسي مشهد يا دانشگاه قم مسجد نداشتند اما اكنون اغلب دانشگاه هاي كشور داراي مساجد باشكوه و مناسبي هستند و برنامه هاي معنوي و فرهنگي متعددي در آنها برپا مي شود.
معاون وزيرعلوم به اختصاص ۲۶ هزار سهميه اعزام عمره دانشجويي در سال ۹۱ و اعزام پنج هزار نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به سفر زيارتي عمره طي سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: متاسفانه امسال سازمان حج و زيارت، سهميه اي براي اعزام استادان دانشگاه به عمره مفرده درنظر نگرفته است.
وي ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۷ هزار نفر از دانشجويان راهي عتبات عاليات شدند و تعداد زيادي نيز از سفرهاي زيارتي مشهد مقدس استفاده كردند.
خواجه سروي همچنين از افزايش انجمن هاي علمي دانشجويي كشور از ۶۴۰ در ابتداي فعاليت دولت نهم به پنج هزار و ۴۰۰ در سال جاري خبر داد و گفت: تعداد كانون هاي فرهنگي و هنري دانشجويي نيز در اين مدت از ۳۶۲ به دو هزار و ۳۵۰ رسيده و شمار تشكل هاي دانشجويي نيزاز حدود ۷۰ به ۲۵۳ تشكل افزايش يافته است.
وي تصريح كرد كه شمار نشريات دانشجويي نيز طي دوران دولت نهم و دهم از دو هزار و ۱۰۰ عنوان به چهار هزار و ۴۰۰ عنوان نشريه افزايش داشته و در اين مدت دو هزار كرسي آزاد انديشي با موضوعات مختلف در سطح دانشگاه هاي كشور برگزار شده است.