برنامه تلویزیونی «وضعیت نظامی» شبکه «شنجن» چین در جدیدترین برنامه خود ضمن شبیه سازی سیلوها و شهرهای زیرزمینی پرتاب موشک ایران به بررسی توان موشک‌های بالستیک کشورمان پرداخت. در این قسمت از برنامه ابتدا به تاریخچه ساخت موشک شهاب 3 و برد آن می‌پردازد و سپس شهر موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چگونگی شلیک‌های موشک‌ دوربرد سپاه شبیه‌سازی و بررسی می‌گردد.

به گزارش پايگاه تحليلي تبييني رئيس جمهور ما، نکته حائز اهمیت اذعان این شبکه چینی به قدرت موشکی سپاه است.