حاج مهدی سلحشور:

از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم
درد داریم و به درد خویش می بالیم ما
درد دین داریم پس محتاج درمان نیستیم
ما بیابان در بیایان راه را طی کرده ایم

برای دریافت فیلم اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

متن شعر :

انقلابی مانده ایم و اهل کتمان نیستیم
از مسیر آمده هرگز پشیمان نیستیم
درد داریم و به درد خویش می بالیم ما
درد دین داریم پس محتاج درمان نیستیم
ما بیابان در بیایان راه را طی کرده ایم
بیمناک از سرگرانی های طوفان نیستیم
گرد و خاک فتنه برخیزد اگر، ما را چه باک
بی نصیب از همت باران و یاران نیستیم
جمع ما جمع است ما جمعیت آیینه ایم
شکر حق در کثرت دوران پریشان نیستیم
روز اول با امام عشق پیمان بسته ایم
اهل کوتاه آمدن از عهد و پیمان نیستیم
گفتمان انقلاب آیینه افکار ماست
تا ابد جز در خط پیر خراسان نیستیم

برای دریافت فیلم اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک کنید.