در دکور محل ضبط پیام نوروزی رئیس جمهور در آغاز سال 1393، برخلاف همه پیام های نوروزی روسای سابق جمهور در طول حیات انقلاب اسلامی، هیچ تمثیلی از حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود نداشت!

به گـزارش پایـگاه جـوان انقـلابی ، دکـتر حسن روحانی در قامـت یازدهمیـن رئیـس جمهـور انقلاب اسلامی ایـران ، اولین پیام نوروزی خود را برای سال ۱۳۹۳ با مردم ایران اسلامی از طریق رسانه ملی بیان نمود ؛ اما صرف نظر از بررسی سخنان گفته شدی رئیس جمهور در این گفتگـوی تلـویزیونی ، می تـوان به دکــور و صحـنه ای که آقای روحانی به ایراد سخن پرداخت اشاره نمود؛ در این دکور و برخلاف همه پیام های نوروزی روسای سابق جمهور در طول حیات انقلاب اسلامی ، هیچ تمثیلی از حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود ندارد!

همچنین با توجه به مقارنـت ایام نـوروز با ایام فاطمیه (س) ، هیچ تصویر و یادبودی نمادین از این بانوی بزرگ اسلام در این قاب تصویری به چـشم نمی آید!

همچنین سفره نوروز که از آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است نیز برای گفتگوی رسانه ای رئیس جمهور توسط دفتر ایشان تدارک دیده نشده است!

البته می توان به چهره نسبتـا جدی رئیس جمهور در این گفتگو و البته صــدای کلاغ ها که در اثنای سخنان ایشان توجه هر مخاطبی را جلب می نمود را نیز اشاره کرد.

سخنان بالا را می توان با صحنه آخرین پـیام نوروزی دکـتر احمدی نژاد با ملت ایران در سال ۹۲ مقایسه نمود. از وجود تمثال رهبـران گرانقـدر انقلاب اسلامی تا قاب کوچک منقش به ذکر یا فاطمه الزهرا (س) و سفره هفت سین و البته چهره متبسم ایشان بر روی صندلی ساده و نه اشرافی…