بررسی رفتار کاربران اینترنت در برخی شبکه های اجتماعی بعد از توافق هسته ای ایران در ژنو حاکی از آن است که مذاکرات ژنو قوی ترین جریان سال در شبکه های اجتماعی براساس محتوای تولید شده در این شبکه ها است.

سوم آذرماه 92 پس از 10 سال تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی دکتر محمد جواد ظریف با گروه 1+5 به توافقات اولیه ای دست یافتند؛ واکنش و رفتار کاربران اینترنت در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در بازه زمانی که ظریف سرپرستی تیم مذاکره کننده را در اختیار گرفت، کاربران شبکه های اجتماعی به آینده این روند امیدوار بودند و پس از توافق ایران در این مذاکرات بیشترین محتوای تولید شده در یک روز به این جریان اختصاص یافت.

 

 

بررسی محتوای تولید شده در دو شبکه اجتماعی توئیتر و گوگل پلاس توسط سرویس تحلیلگر آنلاین در بازه زمانی ریاست ظریف بر تیم مذاکره کننده تا امضای توافق اولیه با غرب حاکی از آن است که "ژنو" قوی ترین جریان سال در توئیتر بوده و میزان محتوای تولید شده در این شبکه اجتماعی 73 درصد کل محتوای تولید شده از مذاکرات ژنو را دربرمی گیرد؛ در همین حال 27 درصد محتوای تولید شده از این مذاکرات به گوگل پلاس مربوط می شود.

براساس بررسی های صورت گرفته در بازه زمانی مذاکرات ژنو بالغ بر 138 هزار و 753 توئیت توسط کاربران توئیتر ایجاد شد که براین اساس بیشترین جریان شکل گرفته در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. این درحالی است که مکالمه تلفنی دکتر روحانی و اوباما به عنوان قوی ترین جریان امسال توئیتر در یک ماه گذشته بوده است.

مقایسه درصد توئیت هایی که مسئولان مرتبط با این امر را مورد خطاب قرار داده اند نشان می دهد که 70 درصد از توئیت ها مربوط به دکتر ظریف است و 15 درصد نیز دکتر روحانی را مورد خطاب قرار داده اند. در همین حال 2 درصد از توئیت ها مربوط به نتانیاهو است که بیشتر آن حاوی ناسزا به وی است؛ 13 درصد توئیت ها نیز اوباما را مورد خطاب قرار داده است.

برای مثال در تحلیل بیشترین اشتراک گذاری های صورت گرفته از توئیت های تولید شده توئیت "سلام بر روح دانشمندان شهید هسته ای" با 865 اشتراک گذاری جزو 5 توئیت دارای بیشترین اشتراک گذاری بوده است.

 همچنین از میان توئیت هایی که بیشترین پسند را داشتند نیز می توان به "تبریک به روحانی و ظریف"، "توافق شد غنی سازی به رسمیت شناخته شد" ، فردا یکصدمین روز تشکیل کابینه و استقرار دولت تدبیر و امید می باشد خوشحالیم که این توافق قبل از 100 روز محقق شد" و " سلام بر روح دانشمندان هسته ای" اشاره کرد.

مقایسه محتوای تولیدشده درباره مذاکرات ژنو در مقابل کل محتوای تولید شده در شبکه اجتماعی گوگل پلاس نیز از دغدغه کاربران به این رویداد مهم و مشارکت آنها حکایت دارد که نشان می دهد که 38 درصد محتواهای به اشتراک گذاری شده و 22 درصد پست های تولید شده در این زمینه بوده است.