مجموعه شش کلیپ طنز سیاسی که توسط حسام الدین شریفی پیرامون بررسی جریانات سیاسی جاری دنیا، ایران، ضدانقلاب و جنبش سبز تهیه گردیده است.

ـ دانلود فایل فشرده قسمت اول مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 28 مگابایت

ـ دانلود فایل فشرده قسمت دوم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 22 مگابایت

ـ دانلود فایل فشرده قسمت سوم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 37 مگابایت (با کیفیت عالی)

ـ دانلود فایل فشرده قسمت سوم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 11 مگابایت (با کیفیت متوسط)

ـ دانلود فایل فشرده قسمت چهارم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 14 مگابایت

ـ دانلود فایل فشرده قسمت پنجم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 17 مگابایت

ـ دانلود فایل فشرده قسمت ششم مجموعه طنز سیاسی سکته با حجم 19 مگابایت