چشمم به جز بروی تو بینا نمی شود

مایل به سیر و گشت و تماشا نمی شود/

عالم اگر به طنز شود چون تو نیستی

                                            لبهای من به خنده دگر وا نمی شود/

خواهان حرکتیم ولی غیر ممکن است

پایی که سست گشت توانا نمی شود/

با جان و دل قبول نموديم بار عشق

گفتيم پشتمان که دگر تا نمی شود !/

غافل از اینکه عارضه عشق در جهان

تنها غمی بود که مداوا نمی شود/

آنگه به اشتباه خود آگه شدم که هیچ

راهی برای فیصله پیدا نمی شود/

حالا نه اينکه پشت من از دوريت خميد

طوری خميده است که بالا نمی شود/

يار غريب ، اين کلام تو در خاطرم پريد

حق با تو بود ، فاصله معنا نمی شود//

کلیپ «آن یار سفر کرده» را از اینجا دانلود کنید