فقط امیدواریم این اشتباهات که کم کم دارد نهادینه می شود، سهوی باشد...

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از پایـگاه جـوان انقلابی | سعید قبـادی :

بعد از نبود عکس امـام و رهبری در دکور پـیام نوروزی رئیس جمهور ، حالا مشاهده کردیم که عکس امام خمینی (ره) و امام خامنه ای از نهاد ریاست جمهوری (اتاق ملاقات رئیس جمهور) نیز برداشته شده است!

با مقایسه دو عکس در دولت فعلی و دولت گذشته نیازی به توضیحات بیشـتر نیسـت.

فقط امیدواریم این اشتباهات متعدد سهوی باشد…