كتاب «عبور از فتنه» كه به بازخواني يك سال جنگ نرم مي پردازد، دست نوشته محمدجواد اخوان بوده و در 3 جلد توسط مركز مطالعات و پژوهش‌هاي سازمان بسيج دانشجويي انتشار يافته است.

به گزارش «پايگاه تحليلي تبیینی رئيس جمهور ما»؛ جلد اول آن با نام « بروز فتنه» در 168 صفحه ، جلد دوم با نام « از اوج تا زوال» در 304 صفحه و جلد سوم این مجموعه با نام « بازیگران فتنه » می باشد که فایل PDF هریک بصورت جداگانه ذیلاً قابل دسترسی است :

 

جلد اول - بروز فتنه

 

 

 

 

جلد دوم - از اوج تا زوال

 

  

جلد سوم - بازیگران فتنه