امیرطاهر حسین خان: با توجه به اینکه جامعه سیاسی ایران ابهامات زیادی را در مورد دیدگاههای مهندس مشایی دارد تلاش کرده ام تا با جمع آوری مواضع ایشان در یک کتاب ، امکان شناخت مشایی را برای جامعه فراهم آورم.

به گزارش رهوا- امیرطاهر حسین خان در گفتگو با «رهوا» اظهار داشت این کتاب شامل تمامی مصاحبه ها و سخنرانی های آقای مشایی از تیرماه 82 تا تا پایان سال 88 که در منابع خبری موثق منتشر شده است.
حسین خان افزود:کتاب معمای مشایی در 250 صفحه و با حمایت مالی از سوی یک ناشر بخش خصوصی منتشر شد.

وی اظهار داشت : امیدوارم با انتشار این کتاب ، فشارهای ناجوانمردانه وارد بر دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد تا حدی فروکش کرده و چهره واقعی خادمان مردم آشکار شود.

برای دریافت روی همین نوشته کلید کنید.