... پس از قطع ارتباط این فتنه گر بی سواد با سرویسهای جاسوسی دشمن، کسادی بازار سوژه خبری بدجوری همدستان بیرونی شیخ ساده لوح را کلافه کرده است تا جایی که روز آنلاین برای داغ کردن تحلیلهای آبگوشتی خود با اشاره به خبر محیرالعقولی نوشته ...

وب سایت سحام نیوز روز گذشته از تجمع صدها نفر در مقابل منزل مهدی کروبی خبر داد و اعلام کرد "مردم به شکل همه‌جانبه به منزل مهدی کروبی حمله کرده‌اند". براساس این گزارش "نیمه شب یکشنبه نیروهای اطلاعاتی با تخلیه کامل کوچه و مسدود نمودن آن،سعی در آرام کردن فضای محل نمودند ولی مردم امان حاج آقا را بریده اند!

مجتبی واحدی (مشاور کروبی در امور مربوط به همدستی با صهیونیستها) با تایید این خبر به سایت صهیونیستی "روز آنلاین" می گوید حال آقای کروبی و همسرش خوب است و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده. او می افزاید: محدودیت ها را بیشتر کرده اند.

اما خبر جالبتر اینکه پس از قطع ارتباط این فتنه گر بی سواد با سرویسهای جاسوسی دشمن، کسادی بازار سوژه خبری بدجوری همدستان بیرونی شیخ ساده لوح را کلافه کرده است تا جایی که روز آنلاین برای داغ کردن تحلیلهای آبگوشتی خود، با اشاره به خبر محیرالعقولی نوشته:

"وخامت اوضاع کروبی به حدی است که سرایدار وی که نوکر خانه زاد خاندان کروبی است برای گذاشتن آشغال بیرون آمده بود اما مردم دیگر نگذاشته اند به داخل ساختمان برگردد!"

کروبی که اکنون هیچ ارتباطی با خارج از کاخ خود ندارد پس از وصل کردن روح خود به این سایت وابسته به موساد گفته است : از محافظانم می خواهم به آنها (مردم) بگویید یا باید با حکم قضایی و دادگاهی عادل وارد شوند و یا جنازه‌ی مرا از این خانه بیرون ببرند، و تا آخرین لحظه و قطره‌ی خون خواهم ایستاد".

گفتنی است اقدام دیرهنگام دستگاه قضایی در قطع ارتباط این دو فتنه گر با اربابانشان در تل آویو و واشینگتن و لندن، رسانه های صهیونیستی ضدانقلاب را دچار سرگیجه عجیبی نموده است تا جایی که اخیرا به هذیان گویی های فوق روی آورده اند!