چهار رسانه فارسی زبان وابسته به دولت های انگلیس، امریکا، فرانسه و عربستان، بیانات رهبر معطم انقلاب در جمع مقامات قوه قضائیه و پرسنل خدوم و خانواده های این قوه را پوشش دادند.

چهار رسانه فارسی زبان وابسته به دولت های انگلیس، امریکا، فرانسه و عربستان، بیانات رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، در جمع مقامات قوه قضائیه و پرسنل خدوم و خانواده های این قوه (چهارشنبه پنجم تیر) را پوشش دادند.

 

بی بی سی فارسی (BBCPersian) وابسته به دولت انگلیس

 

 

 

رادیوفردا (radiofarda) وابسته به دولت امریکا

 

 

 

رادیوفرانسه (rfi) وابسته به دولت فرانسه

 

 

 

العربیه (AlArabiya) وابسته به خاندان سلطنتی عربستان سعودی