يك خبرگزاري آمريكايي در گزارشي لحظه به لحظه از روند شمارش آرا در ايران نوشت كه احمدي‌نژاد به سمت پيروزي چشمگير گام بر مي‌دارد.

 

به گزارش فارس، خبرگزاري "آسوشيتدپرس " اعلام كرد پس از شمارش 10 ميليون از آراي راي دهندگان "محمود احمدي‌نژاد " با 8/68 درصد آرا در صدر قرار داشته و "ميرحسين موسوي " نيز تنها 8/28 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

اين خبرگزاري آمريكايي در گزارشي لحظه به لحظه از روند شمارش آرا در ايران نوشت كه احمدي‌نژاد به سمت پيشروي چشمگير گام بر مي‌دارد.

اين خبرگزاري ضمن اشاره به حضور بيش از 70 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات نوشت كه دولت هنوز تعداد كل شركت‌كنندگان را اعلام نكرده است اما مقامات انتخاباتي ايران پيش بيني كردند كه از ميان 2/46 ميليون واجد شرايط راي دادن در ايران تعداد قابل ملاحظه‌اي شركت كردند.