آمريکا نام شرکت هايي را که با بانک ملي ايران همکاري مي کنند ،‌ در فهرست سياه جاي داد و با اين اقدام تحريم ها ضد ايران را شديد تر کرد . به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از رويترز ، خزانه داري آمريکا روز سه شنبه 11 شرکت را که با بزرگترين بانک دولتي ايران در ارتباط بودند ، از جمله شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران را تحريم کرد.  
بر اساس اين تحريم ها هرگونه مبادله ميان شهروندان يا سازمان هاي آمريکايي با اين شرکت ها ممنوع مي شود و همچنين دارايي هاي اين شرکت ها در آمريکا توقيف خواهد شد. آمريکا به صورت يکجانبه تحريم هايي مالي ضد بانک هاي ايراني نظير بانک ملي ، صادرات ، سپه و ملت اعمال کرده است . شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز تا کنون سه دور تحريم ضد ايران اعمال کرده است تا از اين طريق بتواند مانع ادامه غني سازي اورانيوم در ايران شود . آمريکا ،‌ اسرائيل و متحدان اروپايي شان - انگليس ، فرانسه و آلمان - ايران را به تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي متهم مي کنند . اين در حالي است که مقامات ايراني بارها اين ادعاها را تکذيب کرده اند و تنها هدف برنامه هاي اتمي ايران را استفاده صلح آميز از آن معرفي مي کنند .