شبکه بی بی سی که امروز با هدف تحریک اغتشاشگران به طور ویژه اقدام به پخش برنامه های خبری از ایران کرد در گفتگو با یک شاهد عینی! از تهران حسابی" سنگ روی یخ "شد.

بی بی سی که به منظور تحریک اغتشاشگران در چنین مواقعی به گفتگو با افراد مزدوری که نقش خبرنگار این شبکه را در ایران بازی می کنند، می پردازد این بار بد جوری به جدول زد.
امروز که ظاهرا خبرنگار افتخاری[!] بی بی سی موقعیت و جمعیت مناسبی را برای گزارش دهی انتخاب نکرده بود وقتی در حال گزارش دادن از یکی از خیابانهای تهران بود ،"شعار مرگ بر انگلیس و مرگ بر بی بی سی" که از سوی جمعیت گفته می شد در این شبکه انگلیسی طنین انداز شد.!
مجری این شبکه هم که انتظار چنین وضعیتی را نداشت با سراسیمگی اقدام به قطع این تلفن کرد و طوری وانمودکرد که اصلا اتفاقی نیفتاده است و به منظور القاء اینکه این افراد با بی بی سی ارتباطی ندارند ، گفت:«بیندگان عزیز همانطور که مطلع هستید ما در تهران خبرنگار نداریم و آنچه که شاهدان عینی از تهران نقل می کنند نه تایید می کنیم و نه رد.»
لازم به ذکر است که دقایقی پس از وقوع این اتفاق، این شبکه مجبور شد که در اقدامی بی سابقه کلیه برنامه های خود را قطع کند.

 

برای دیدن فیلم اینجا را کلیک کنید.