به نظر می رسد منتشرکنندگان این ادعا؛ اعداد 4، 5 و 6 را پشت سر هم ردیف کرده و برای اینکه خیلی ضایع نباشد، عدد بعدی یعنی 7 را بر سر آن اضافه کرده اند.

دیروز خبرگزاری مهر در اقدامی مشکوک خبری بر روی خروجی خود قرار داد. این رسانه ادعا کرد هفت هزار و 456 حقوقدان! خطاب به آیت الله جنتی نامه ای نوشته اند تا شورای نگهبان بدون ملاحظه، افرادی با عنوان فتنه گران و منحرفان را رد صلاحیت کند.

این نامه مشکوک و پرابهام که امروز با ذوق زدگی ناشیانه، به تیتر اول روزنامه کیهان تبدیل شد، از یک سو دارای ایراداتی در ادبیات حقوقی به کار رفته در آن بوده و از سوی دیگر تعداد امضا کنندگان آن محل تردید جدی قرار دارد.

آیا 7456 حقوقدان به این سرعت توانسته اند این نامه را امضا کنند؟ آیا اساسا 7456 حقوقدان وجود دارد که این تفکر را قبول داشته باشند؟ چرا نام حقوقدانان تاکنون منتشر نشده است؟

به نظر می رسد منتشرکنندگان این ادعا؛ اعداد 4، 5 و 6 را پشت سر هم ردیف کرده و برای اینکه خیلی ضایع نباشد، عدد بعدی یعنی 7 را بر سر آن اضافه کرده اند.

در نامه موسوم به حقوقدان بی نام و نشان و شهرت، برای شورای نگهبان، چنین تعیین تکلیف شده که ، افرادی که در سالهای گذشته و در جریان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسیر مستقیم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کند.

این اقدام خبرگزاری مهر در حالی صورت گرفت که حقوق دانانی که خبرنگار ایرنا با آنان تماس داشته است از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی کرده اند.

یکی از وکلای مشهور در این خصوص گفت: از وجود چنین نامه ای اطلاع ندارم .

ˈسید محمود کاشانیˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: فکر نمی کنم چنین نامه ای صحت داشته باشد اگر باشد باید اسامی آنان ذکر شود.

یکی دیگر از فعالان حقوقی ایران نیز گفت: از اصل وجود چنین نامه ای خبر ندارم .

ˈبهمن کشاورزˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تا آنجا که اطلاع دارم برای شورای نگهبان هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد تعیین تکلیف کند.

وی افزود: شورای نگهبان هر کاری که در چهار چوب حقوقی لازم است را می کند و دیگر نیاز به توصیه ندارد.

یکی دیگر از فعالان حقوقی ایران نیز گفت:اگر این عده در واقع خود را حقوق دان می دانند برای جامعه حقوق دانان ایران ابراز تاسف می کنم و اگر نیستند که بحث دیگری است.

ˈقهرمان شجاعیˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:شورای نگهبان به وظیفه خود آگاهی کامل دارد بنابراین 7 هزار نفر که نه اگر 70 هزار نفر هم بیایند و بخواهند یکی را تکذیب و یا تایید کنند اثری در روند قانونی ندارد.

وی افزود: حقوق دان باید متوجه باشد کلماتی مانند فتنه گر و منحرف درقانون تعریفی ندارد و اصول باید بر اساس قانون باشد.

شجاعی گفت:در قانون باید تعریف فتنه شده باشد و مجازات آن تعیین شده باشد و همچنین برای انحراف تعریف باشد و مجازات آن نیز تعیین شده باشد.

وی افزود: اگر حقوق دان ها این نامه را نوشته باشند که جای تاسف است و اگر منتسب به جامعه حقوقی است که حرف دیگری است.

شجاعی گفت: شورای نگهبان با برخورداری از حقوق دان های مبرز به کار خود آگاه است و چنین امری روی تصمیمات آن تاثیر گذار نیست ضمن آنکه تایید صلاحیت دارای روند خاصی است.

همچنین رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکزدر گفتگو با ایرنا گفت: از نامه ای که به شورای نگهبان ارسال شده مطلقا اطلاعی ندارم.

سید ˈمحمد جندقی کرمانی پورˈ روز سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه از ارسال این نامه مطلقا اطلاعی ندارم خاطر نشان کرد: اگر حقوقدانی چنین نامه ای فرستاده باید ثابت کند که اخلالگر و منحراف کیست.

وی گفت: از یک حقوق دان انتظار نمی رود که بدون دلیل و برهان حرفی را بزند.

جندقی تاکید کرد: یک حقوقدان با دلیل و برهان اقدامی را انجام دهد و حرف کلی نمی زند.