جناب خزعلی، نمیدانم شما با چه نیتی این متن مضحک و سخیف را نوشته اید و نمیخواهم درباره شما قضاوت کنم. اما به خدا قسم که وجود پروردگار و نظم و حکمت او را اثبات کردید. در عباراتی که نوشتید، چند نکته مهم وجود داشت که گویا خود شما نیز متوجه آن نشده اید

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از «برای مردم»: جناب مهدی خزعلی که در فتنه 88 نقش فعالی داشته، به تازگی در صفحه فیس بوک خود مطلبی با عنوان " طنز آخوندی! یا منطق آخوندی!" علاوه بر تمسخر برهان نظم در اثبات وجود خداوند متعال، روحانیت شیعه را نیز مورد تمسخر و طعن قرار داده است.

در این رابطه "برای مردم" به ناچار (وبا عرض معذرت از مخاطبین) متن سخیف مهدی خزعلی را منتشر کرده و در ادامه ی آن پاسخ "حجت الاسلام سعیدی" کارشناس مسایل دینی را منتشر میکند.

گفتنی است مهدی خزعلی از یاران نزدیک آقای هاشمی رفسنجانی بوده که در ایام اخیر بارها به دیدار ایشان شرفیاب شده است.

طنز آخوندی! یا منطق آخوندی!
اتل متل توتوله...!

در این عبارت سحر کلام و اعجاز اعداد موج می زند، که دلیل حقانیت کلام است!
حرف "ت" در عبارت وزین " اتل متل توتوله" چهار بار تکرار شده که اشاره دارد به چهار فصل سال!
حرف "ل" سه بار تکرار شده و نشانه سه ماه در هر فصل است، "ل" حرف آخر فصل است و فصل به سه ماه به آخر می رسد!
مهمتر این که از حاصلضرب این دو (3*4=12) تعداد ماههای سال به دست می آید! جل الخالق!
و باز معجزه بزرگتر این که "اتل متل توتوله" دوازده حرف است!


نتیجه:

براستی این نظم و ترتیب را خالقی نیست!
آیا این هماهنگی بی هدف و منشا بوده است؟
این جمله از طرف اوست و نشانه هایی است برای کسانی که می اندیشند!

اگر باز هم به او ایمان نیاوردید، " یه توپ دارم قلقلیه " را براتون تفسیر کنم...!

 

پاسخ حجت الاسلام والمسلمین سعیدی:

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

جناب خزعلی، نمیدانم شما با چه نیتی این متن مضحک و سخیف را نوشته اید و نمیخواهم درباره شما قضاوت کنم. اما به خدا قسم که وجود پروردگار و نظم و حکمت او را اثبات کردید. در عباراتی که نوشتید، چند نکته مهم وجود داشت که گویا خود شما نیز متوجه آن نشده اید که با دقت در آنها "وجود خداوند قادر و ناظم" اثبات می‌گردد و منطق قدرتمند روحانیت شیعه (همان آخوندها در لفظ شما) نشان داده میشود.

1- آیا هیچ یک از مخاطبین شما قبول میکند که این شعر "اتل متل توتوله" یک دفعه و بدون سراینده ایجاد شده باشد؟ آیا کسی برای اولین بار آن را ایجاد نکرده است؟ آیا چنین چیزی ممکن است که کسی شعر نگوید و شعر ایجاد شود؟ (فارق از آنکه شاعر سعدی بوده است یا یک پیرمرد آهنگر گمنام)

خیر شما و همه مخاطبین اذعان میکنید که حتما یک فردی بوده که اولین بار شعر "اتل متل توتوله" را سروده و خلق کرده است.

 

2- آیا آن شاعر آدم بد سلیقه ای بوده ؟ آیا از واج آرایی به خوبی استفاده نکرده؟ آیا قافیه های را در ادامه شعر به درستی کنارهم نگذاشته؟ آیا شعری باب طبع کودکان نگفته است؟

بازهم اقرار خواهید کرد که او شاعری خوش سلیقه بوده که با الفاظ کودکانه، شعری به طبع کودکان گفته و نسل های نسل بر دل خردسالان این مملکت نشسته است.

 

3- آیا آن شاعر، بی هدف این کلمات را ادا کرده ؟ آیا برای خود دلیل و منطقی نداشته؟ آیا هدف او (چه هدف حکیمانه باشد مانند آموزش و چه عامیانه باشد مانند گذران وقت و سرگرمی) موجب نشده که شعر را بسراید؟ آیا ممکن است که کسی بیاید و چندیدن بیت شعر را بدون هدف بگوید؟

یقین دارم که شما هم معتقدید که آن شاعر (هرکه بوده) با هدفی خاصی این شعر را سروده که به احتمال زیاد آن هدف، سرگرمی و ایجاد بازی سالم برای کودکان بوده است.

4- شمایی که برای شعر کودکانه "اتل متل توتوله" اذعان میکنید که حتما یک فردی برای اولین بار آن را سروده و آن فرد آدم خوش سلیقه ای بوده و آن شعر هم با هدف گفته شده است. چگونه استدلال آخوندها را تمسخر میکنید در اینکه جهان بزرگ و عالم هستی، با این همه نشانه و نظم فاقد خداوندی است که آن را به وجود آورده و زیبا آفریده و با هدف خلق کرده است؟

برای شما و خودم طلب مغفرت و عاقبت بخیری میکنم.

سید هادی سعیدی