آنچه از فرمایشات متعدد مقام معظم رهبری، بویژه سخنان اخیرشان در دیدار هیات دولت، برمی آید این است که انحرافی خواندن دولت نه منطقی است نه عینی و نه مقبولیت و مشروعیت دارد.

مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در گفتگو با شبکه ایران منویات مقام معظم رهبری در تایید عملکرد دولت را فصل الخطاب عنوان کرد و بیان داشت: فرمایشات اخیر حضرت آقا حجت را بر همه سیاسیون تمام کرد. آنچه از منویات مقام معظم رهبری برمی آید این است که انحرافی خواندن دولت نه منطقی است نه عینی و نه مقبولیت و مشروعیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه هر سیستمی خالی از کمی و کاستی نیست و باید با انتقاد سازنده همراه تعامل کارها را پیش ببریم اذعان داشت: تمام حرف حضرت آقا این است که قوا با تعامل و همکاری قدمهای مثبتی در جهت پیشرفت کشور بردارند تا مشکلات حل شود نه اینکه از مشکلات شانه خالی کنند و هر یک از قوا دیگری را متهم کند.

بهمنی تصریح کرد: واژه انحرافی که برخی دولت را به آن منتسب می کنند تنها بهانه ضربه زدن به نظام را برای استعمارگران و دشمنان فراهم می کند.

نماینده سراب گفت: ولایتمداری به شعار نیست و مدعیان ولایتمداری متوجه شوند که نوع بیانات حضرت آقا درباره دولت نشان دهنده عمق خدمات رضایت بخش دولت و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

به گفته بهمنی افرادی که خود هیچ یک از شاخص های ولایتمداری در رفتارشان نمود و ظهور نیافته است داعیه دار انحراف دولت شده اند و این سوال را به وجود آورده اند که دولت از چه منحرف شده است؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر همه ما لازم است تا در جهت پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری قدم برداریم و رویه مچ گیری را به جای انتقاد در پیش نگیریم.