نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور در گفتگو با نمایندگان استان، پرویز فتاح را برای تصدی گری استانداری آذربایجان غربی مطرح کرده است.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در گفتگو بامهر با بیان اینکه از مدیریت توانمند در استان بهره مند نیستیم، اظهار داشت: برای تصدی گری استانداری در دولت دهم گزینه های متعددی مطرح شده است که هیچ کدام قابلیت و شایستگی بر عهده گرفتن این پست را ندارند.

 

وی با بیان اینکه جدی ترین گزینه پرویز فتاح است، بیان داشت: این گزینه از سوی خود رئیس جمهور در گفتگو با نمایندگان استان مطرح شده است اما بعید به نظر می رسد جامه عمل به خود بپوشد چراکه فتاح قابلیتهای بالاتری دارد و باید از این قابلیتها در وزارتخانه ها استفاده کرد، ولی در صورت انتخاب ایشان، استان با آغوش باز از این انتخاب استقبال می کند.