يك روزنامه صهيونيستي در گزارشي با اشاره به انتخابات آتي رياست جمهوري ايران تاكيد كرد كه احمدي نژاد به عنوان مردي قاطع و سياستمداري فساد ناپذير به سمت پيروزي بزرگ در انتخابات رياست جمهوري ايران حركت مي‌كند.

 

به گزارش فارس، روزنامه صهيونيستي "جروزالم پست " در گزارشي نوشت: احمدي نژاد به عنوان مردي قاطع و سياستمداري فساد ناپذير به سمت پيروزي بزرگ در انتخابات رياست جمهوري ايران در 12 ژوئن (22 خرداد) حركت مي‌كند و كارشناسان معتقدند با آرايي بالا در روز انتخابات به رياست جمهوري خواهد رسيد.

اين روزنامه صهيونيستي در ادامه نوشت: طبقه‌هاي كارگري و تهيدستان، احمدي‌نژاد را به طور گسترده‌اي قهرمان ملي مي‌دانند چون رئيس جمهور محبوب آنها به بازسازي مدارس و راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني زيادي در شهرهاي فراموش شده‌شان مبادرت ورزيده است.

بر اساس گزارش جروزالم پست، در برخي از شهرها طرفداران وي عكس‌هاي احمدي‌نژاد را بر روي مغازه‌هايشان چسبانده‌اند. مردان جوان عكس وي را بر روي خودروهايشان قرار مي‌دهند و با وجود آنكه رسانه‌هاي بين‌المللي احمدي‌نژاد را شخصي منزوي مي‌دانند اما جوان‌ها و پيرها از جايگاه وي احساس مباهات مي‌كنند.

يك راننده مسن تاكسي هنگامي كه از وي پرسيده مي‌شود كه چرا به احمدي‌نژاد راي مي‌دهد گفت:او كسي است كه در اين زمان ما به او احتياج داريم. در واقع وي در ايران بهترين‌ها را ارائه كرده و ما را به كشوري قوي تبديل كرده كه باعث وحشت اسرائيل و آمريكا شده است.