احمدي‌نژاد براي حفظ جان مردم در ازدحام جمعيت ميليوني تهراني ها سخنراني خود در مصلاي تهران را لغو كرد.

 

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور پس از آن كه از حدود ساعت 17 به مدت يك ساعت در حلقه حاميان خود در مصلاي تهران حضور داشت به دليل ابراز احساسات پاك و بي‌شائبه مردم وفادار و متعهد ايران اسلامي و براي حفظ جان آنان در ميان ازدحام ميليوني جمعيت ، سخنراني خود را لغو كرد.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت در اين مراسم طي سخناني با اعلام عذرخواهي احمدي‌نژاد از مردم گفت: رئيس‌جمهور به دليل حفظ آرامش و آسايش شما نتوانست به جايگاه برسد و عذرخواهي كرد.

وي با تشكر از احساسات پاك حاميان محمود احمدي‌نژاد تاكيد كرد: رئيس‌جمهور امشب در مناظره تلويزيوني خود سخنانش را با شما مطرح خواهد كرد و از همان برنامه از حضور گسترده امروز شما قدرداني خواهد كرد.