احمدی‌نژاد در بحث مبارزه با فساد و تبعیض بیشترین برخوردها را با اطرافیان خود انجام داد و بیشترین نظارت و فشار روی اطرافیان احمدی‌نژاد بود و نشان داد در این عرصه با کسی شوخی ندارد و باید گفت او بیش از وسع و آنچه تکلیفش بود در این عرصه دشوار و خطرناک مایه گذاشت و به همین دلیل هم مورد هجمه مخالفان و معاندان داخلی و خارجی قرار گرفت.

جواد ابطحی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با یکی از لازمه‌های تحقق شعار عدالت را مبارزه با فساد و تبعیض ساختاری در کشور دانست و گفت: از همین رو دکتر احمدی‌نژاد سعی کرد در حوزه اجرا و در حیطه اختیارات خود به این مهم بپردازد و برای مثال به پیگیری مفاسد اداری، ادغام بعضی شوراها و سازمان‌ها و جمع‌آوری بعضی نهادهای بی‌اثر که به طور ساختاری و ذاتی فسادزا بودند همت گماشت و کوشید برای رفع تبعیض‌ها اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.ابطحی در ادامه، اظهار داشت: اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که ابزار کار فقط دست آقای احمدی‌نژاد نبوده و قوه‌قضاییه و نهادهای ذیربط این قوه و نیز مجلس شورای اسلامی باید به طور همزمان و به موازات دولت با همدلی و وفاق نسبت به مبارزه با فساد ساختاری همکاری می‌کردند.
ابطحی ادامه داد: باید توجه کرد از آنجا که نگاه آقای احمدی‌نژاد نسبت به مسائل همواره نگاهی راهبردی بوده، بر همین اساس همیشه سعی می‌کرد ریشه‌های فساد خشکانده شود بنابراین نهادهای دیگر نیز باید به کمک احمدی‌نژاد می‌آمدند. وی تصریح کرد برای مثال سازمان بازرسی کل کشور همیشه جبهه مخالف بود و می‌کوشید اقدامات دولت را جهت‌دار جلوه بدهد یا دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهادی که جزو افتخارات قانون اساسی ماست و ظرفیت‌های بالقوه زیادی جهت مبارزه با فساد دارد به رویکردهای سیاسی مشغول شد و به جای همکاری و همدلی دست و پای دولت را بست یا مجلس شورای اسلامی نسبت به لغو دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت مبادرت ورزید و اینها دست به دست هم دادند تا احمدی‌نژاد در بخش مبارزه ساختاری و ریشه‌ای با فساد و تبعیض با مشکل مواجه شود و در این زمینه باید افکار عمومی را توجیه و آگاه کرد که چه موانعی مقابل احمدی‌نژاد قرار گرفت تا فساد ریشه‌کن نشود.
نماینده مجلس هشتم اعتقاد دارد آنچه در قانون اساسی با عنوان «دولت موظف است» آمده به معنای هیات حاکم است نه فقط قوه‌مجریه و اگر قوای دیگر همکاری نکنند این مسأله فشل خواهد داد. احمدی‌نژاد در بحث مبارزه با فساد نه فقط تنها بود که موانع و سدهایی هم در مقابل او ایجاد می‌شد.
ابطحی در گفتگو با ایران معتقد است احمدی‌نژاد در بحث مبارزه با فساد و تبعیض بیشترین برخوردها را با اطرافیان خود انجام داد و بیشترین نظارت و فشار روی اطرافیان احمدی‌نژاد بود و نشان داد در این عرصه با کسی شوخی ندارد و باید گفت او بیش از وسع و آنچه تکلیفش بود در این عرصه دشوار و خطرناک مایه گذاشت و به همین دلیل هم مورد هجمه مخالفان و معاندان داخلی و خارجی قرار گرفت اما خداوند وعده داده که اجر محسنین را ضایع نمی‌کند و مدیران آینده هم مجبورند همین راه دشوار را ادامه بدهند چرا که مردم هوشیار و آگاهند.