پیش از این مطرح شده بود که احمدی نژاد شش ماه دیگر پاسخ انتقادات را خواهد داد.

در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مباحثی پیرامون هدفمندی یارانه ها در ذیل اقتصاد مقاومتی مطرح شد، انتقادات شدیدی از سوی آقایان طیب نیا و مجید قاسمی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد مطرح شد که احمدی نژاد برای اولین بار از هاشمی رفسنجانی وقت گرفت و در پاسخ به منتقدین با استناد به قوانین مصوب تاکید کرد با مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی 400 هزار بشکه نفت که سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان می شود می توان تمامی مبلغ یارانه ها را تامین و مازاد آن را در بخش های تولیدی مصرف کرد.

پیش از این مطرح شده بود که احمدی نژاد شش ماه دیگر پاسخ انتقادات را خواهد داد.