تعداد قلیلی از دوستان اهل قلم و وبلاگ نویس ، که در ۸ماه فتنه بسیار عالی عمل کردند و بهترین وجه امتحانشان را پس دادند، اکنون کاری را که دشمن در ۸ ماه فتنه نتوانست انجام دهد، بعضا آنها با کوبیدن احمدی نژاد، با کوبیدن دولت دهم انجام میدهند.

درست است که دولت دهم نسبت به دولت نهم نواقصی دارد و اشتباهاتی را هم مرتکب میشود، اما باید به این نکته توجه کرد که این دولت در طول هفته ، دهها کار بزرگ انجام میدهد که دولتهای قبل از انجام آن عاجز بودند و تاریخ حتما آنها را ثبت خواهد کرد و به این نکته نیز باید توجه نمود که این کارها را شخص احمدی نژاد به تنهایی انجام نمیدهد، بلکه این کارها به پشتوانه یک تیمی است که انجام کارها را برایش آماده میکنند. به سفر آمریکا میرود، همه متون آماده است، پس از بازگشت از آمریکا به سفر استانی میرود، همه متون آماده است. دور از انصاف است که اگر احمدی نژاد موفقیتی را در آمریکا به دست می آورد، بگوییم خود احمدی نژاد این موفقیت را به دست آورده و اگر در جایی یک کار اشتباهی انجام شد، بگوییم کار تیم وی بوده است.

قابل تقدیر است که دوستان برای حفظ نظام اسلامی ، نگران هستند و اگر افرادی را میکوبند به نیت حفظ نظام اسلامی و آمادگی برای فتنه بعدی و بعدی ها و البته انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است، اما باید توجه کرد که احمدی نژاد همه انقلاب نیست. انقلاب خیلی بالاتر از احمدی نژادهاست. لذا نباید نگران باشیم که رئیس جمهور بعدی چه میشود، چه کسی رئیس جمهور میشود! این انقلاب با رفتن یک رئیس جمهور و سرکار آمدن رئیس جمهور دیگر ، ممکن است در بعضی زمینه ها کم رنگ یا پر رنگ شود، ولی همچنان پا برجاست. به قول یکی از دوستان : "در فتنه همه چیز با دشمن هماهنگ بود، غیر از خدا". اکنون آن خدای طبس، آن خدای عملیات مرصاد ، آن خدای کربلای ۵ و آن خدای هشت ماه نبرد مقدس نمرده و قطعا زنده است. اگر ما یک گام برای خدا برداریم ، خدا ده گام برای ما بر می دارد. به شرطی که همان یک گام را درست ، بر اساس اصول اسلام و گفتمان امام و برای رضای خدا برداریم و مسائل فرعی را اصلی نکنیم.

(بخشی از صحبتهای سردار حاج سعید قاسمی در جمع صمیمانه بسیجیان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)