رئیس سابق روزنامه الوفاق در ادامه درباره میزان محبوبیت آقای احمدی نژاد در جامعه گفت: تفکر آقای احمدی نژاد اگر درست برای مردم تبیین شود، محبوبیت بیش از ۹۸درصدی دارد چرا که همان تفکر و حرف های امام (ره) و رهبری عزیز است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ حجت الاسلام بهمن شریف زاده مدیرمسوول سابق روزنامه الوفاق و از حامیان دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار میدان ۷۲ در نمایشگاه مطبوعات، درباره همایش وحدت اصولگرایان گفت: در این همایش، دکتر احمدی نژاد و یا نماینده ای از ایشان حضور نداشت اما بسیاری از وزرای خوب دولت دهم و نهم در آن حاضر بودند که البته آنها با دیدگاه شخصی خودشان آمده بودند نه به نمایندگی از رییس جمهور سابق.

ایشان با اشاره به اینکه آقای احمدی نژاد از هر اقدام وحدت آفرین در جامعه حمایت میکند افزود: اینکه آقای احمدی نژاد نماینده نداشتند به این خاطر است که ایشان فعلا بنای سکوت و عدم حضور در فضای سیاسی –به معنای مصطلح آن- را دارند؛ اما ایشان از هر اقدام وحدت آفرین حمایت میکنند، چرا که ملاک برای ایشان انسان و انسانیت است نه جناح و حزب سیاسی.

حجت الاسلام شریف زاده وحدت برمبنای انسان را وحدتی الهی برشمرده و گفت: آقای احمدی نژاد معتقد است که هرکس به انسان و به مخلوقات خدا خدمت میکند، دارد وظیفه الهی خود را انجام میدهد. همه این افراد باید حول یک محور باهم متحد شوند، چرا که شاید راه و روششان با هم متفاوت باشد اما هدفشان یکی است. شما ببینید آقای احمدی نژاد با هر کسی که به مردم خدمت میکرد کار میکرد، هرچند که منتقد خود او بودند و چه آن زمان و چه این زمان در نقد آقای دکتر صحبت میکردند.

وی نتیجه چنین وحدتی را مبارزه با مفسدین، ظالمین و مستکبرین دانست و افزود: شما اگر وحدت برمبنای جناح سیاسی و حزبی داشته باشید، رقیب شما هم میشود حزب مخالف و دعوای شما میشود یک دعوای جناحی، مردم را چند دسته میکنید و در این بازی به جان هم می اندازیم و آنچه در این میان ذبح میشود، مردمند. اما اگر مبنای وحدت شد خدمت به مردم، رقیب شما کسانی هستند که ظلم میکنند، حق مردم را پایمال میکنند، تبعیض و فساد را رواج میدهند و خلاصه مستکبرین جامعه میشوند دشمن شما و این همان خواسته امام رضوان الله علیه است که مستضعفین در برابر مستکبرین با هم متحد شوند. ما باید دنبال آن باشیم که توده های مردم و خدمت گذاران آنها را –از هر جناحی که هستند- با هم متحد کنیم و در مقابل آن عده معدود ویژه خوار و منفعت طلب –از هر حزب و گروهی که باشند- بایستیم.

رییس سابق روزنامه الوفاق در ادامه درباره میزان محبوبیت آقای احمدی نژاد در جامعه گفت: تفکر آقای احمدی نژاد اگر درست برای مردم تبیین شود، محبوبیت بیش از ۹۸درصدی دارد چرا که همان تفکر و حرف های امام (ره) و رهبری عزیز است اما شخص آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر محبوبیت بسیار زیادی در جامعه دارد. بنده نمیخواهم به نظرسنجی ها و آمار ارجاع بدهم، میخواهم یک دلیل دیگر بیاورم؛ یک فردی یک سال و نیم است که سکوت کامل کامل کرده و هیچ موضعی نمیگیرد، اما همچنان تیتر یک روزنامه های موافق و مخالف است، هر روز میگویند ممکن است بیاید و برای همین بیشتر تخریبش میکنند! چرا؟ چون میدانند محبوب است و میخواهند این محبوبیت را از بین ببرند. بعضی وقت ها هم خودشان اقرار میکنند، مثل آقای زیبا کلام که دست پایین گفته بود البته، اما گفت: احمدی نژاد همین الان –یعنی با همه این تخریب ها- بیش از ۱۰ میلیون رای دارد.