یک روزنامه انگلیسی به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده اختلافات باقی مانده بین ایران بر سر برخی واژه‌هاست.

 یک مقام غربی به روزنامه انگلیسی گاردین گفته «واژه‌ها» محل اختلاف بین هیئت ایران و هیئت‌های کشورهای 1+5 است که در ژنو حضور دارند.

این روزنامه انگلیسی نوشت موضوعاتی که بین ایران و غرب در ژنو فاصله انداخته‌اند در پاره‌ای از مواقع منحصر به کلمات بوده‌اند، اما دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات می‌گویند همین کلمات آنقدر مهم هستند که می‌توانند راه توافق را بین دو طرف مسدود کنند.

یک مقام غربی گفته است: «اختلافات در پاره‌ای از مواقع محدود به یک کلمه است، اما آن کلمه و معنای آن، بسیار مهم است. ما باید منظورمان را کاملاً به درستی برسانیم.»

در همین حال، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم به نکته‌ای مشابه اشاره کرده است: «ما به نقطه مکتوب کردن رسیده‌ایم و این دشوار است چون ما بر منافع ملی و حقوق ایران اصرار داریم و نمی‌خواهیم حقوق ایرانی‌ها پایمال شود. به همین دلیل است که ما توجه زیادی به کلمات و عباراتی می‌کنیم که هر کدام معنای خودشان را دارند.»