خبرگزاري فارس :مسعود ده‌نمكي كارگردان سينما و از هنرمندان عرصه دفاع مقدس عصر دوشنبه در اجتماع ميليوني حاميان محمود احمدي نژاد در مصلي تهران، گفت: من خيلي دوست داشتم اخراجي‌هاي 3 را قبل از انتخابات مي‌ساختم، اخراجي‌‌ها ساخته شد تا بگويد اخراجي‌هاي واقعي نه مردم، كه غارتگران بيت‌المال هستند.

وي ادامه داد: آن كسي كه بايد اخراج شود نه مردم ايران، بلكه كساني هستند كه به نام دين، رياكارانه با آنچه مي‌گفتند و آنچه عمل مي‌كردند يكي نبود و بايد بدانند كه پيام مردم بزرگ ايران اتحاد است.

كارگردان مجموعه اخراجي‌هاي يك و 2 اظهار داشت: بعد از انتخابات همه مردم ايران حتي طرفداران رقبا با يكديگر متحد خواهند شد و عليه غارتگران بيت‌المال اقدام خواهند كرد و ريشه فساد آنها را نابود مي‌كنند.