علي اکبر اشعري مشاور فرهنگي رئيس جمهور در نامه اي سرگشاده به موسوي نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، خواستار تدبير خردمندانه وي براي جلوگيري از مخدوش شدن چهره مثبتي شد که از ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزيرسالهاي دفاع مقدس در ميان مردم وجود دارد.

 

به گزارش رجانیوز، متن کامل اين نامه به شرح ذيل است:

 

جناب آقاي ميرحسين موسوي

 

با سلام

 

ملت بزرگوار ايران درروز 22 خرداد ماه با مشارکت 85 درصدي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حماسه اي از شوروشعور آفريد. خوشبختانه اين حضور آن‌قدر نمايان بود که همه اعم از موافق و مخالف شاکي و راضي برسرآن توافق دارند.

 

يکي از ويژگي‌هاي اين انتخابات حضور نمايندگان نامزدها در تمام صحنه‌هاي مرتبط با انتخابات و شوراي نگهبان اين حضور موجب شد تا اشکالات احتمالي در شعبه هاي اخذ رأي علاموه بر اطلاع رساني از طريق ناظران شوراي نگهبان و بازرسان از سوي نمايندگان نامزدهاي انتخابات نيز صورت گيرد و موارد سريعاً به اطلاع هيئت‌هاي اجرايي و نظارت رسانده شود و در کوتاه ترين زمان رفع گردد.

 

به اين ترتيب شايد بتوان گفت در 22 خرداد يکي از بهترين انتخابات کشور از نظر نظم و ترتيب برگزارشد. اما پس از پايان رأي گيري و آغاز اعلام نتايج، برخي شبهات درباره سلامت انتخابات ازسوي برخي نامزد هاي محترم مطرح شد. از آنجا که خوشبختانه قانونگذار پيش بيني لازم براي رسيدگي به تخلفات احتمالي انتخابات را نموده و نهاد شوراي نگهبان را مسئول نهايي نظارت برصحت اجراي انتخابات کرده، ‌نگراني براي رسيدگي به اين شکايت‌ها و شبهات احساس نمي شد تا اين که از سوي جنابعالي گزينه راهپيمايي اعتراض آميز عليه نتايح انتخابات شد و البته دشمنان انقلاب هم با سوار شدن برموجي که دوستان انقلاب ايجاد کرده بودند، اين تجمع ها را به سمت خشونت و اعتراض به مشروعيت انتخابات کشاندند.

 

درچنين شرايطي انتظارمي رفت،‌ جنابعالي که دغدغه اصل انقلاب را دارد، با درک هوشمندانه شرايط، مديريت اين عمليات رواني را به دست بگيرند و نگذارند نامحرمان سوار برموج گلايه شما، اصل انقلاب و مردم را نشانه بگيرند. متأسفانه نه تنها چنين نشد که پس از بيانات مقام معظم رهبري درخطبه هاي نماز جمعه و درحالي که انتظار مي رفت، جنابعالي که پيرو امام و ميراث گرانقدر ايشان، ولايت فقيه،‌ هستيد، با قبول دعوت شوراي نگهبان و شرکت در جلسه روز شنبه گذشته، اين شورا را در رسيدگي به اشکالات مورد نظرتان ياري کنيد،‌ نه تنها اين کار انجام نشد، ‌بلکه با صدور بيانيه مطالبي را مطرح گفتید که همه را در بهت و حیرت و نگراني فرو برد. نگراني از اين جهت که اين کار با تعهد شما نسبت به بيانيه مطرح وجود دارد که به هيچ وجه زيبنده جنابعالي نيست.

 

اينجانب با خودداري از شرح مفصل اين موارد به تعدادي از آنها اشاره مي کنم‌،‌ اميد است که مورد توجه شما قرار گيرد.

 

1- شما مي گوييد "اين روزها و شبها نقطه عطفي در تاريخ ملت ما در حال شکل گرفتن است"؛ خوب بود درباره اين نقطه عطف براي مردم توضيح مي داديد؛ درکشوري که با يمن هدايت حضرت امام رضوان الله تعالي عليه همه سازوکارهاي قانوني اداره کشور پيش بيني شده و با هدايت مقام معظم رهبري سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي کلي نظام تدوين شده و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برنامه هاي پنج‌ساله را تدوين نموده اند و مي نمايند، و همه اينها به خوبي راه را نموده و مي نمايد،‌ قرار است چه اتفاق مهمي بيفتد که شما آن را نقطه عطف تاريخ ملت مي ناميد.

 

2- شما مي گوييد "آمده بودم تا بگويم گريز از قانون به استبدار مي انجامد" قانون همه سازوکارهاي لازم انتخابات رياست جمهوري را پيش بيني کرده است. قانونگذار، وزارت کشور و هيئت‌هاي اجرايي را به تفصيلي که در قانون آمده، مسئول اجراي انتخابات و شوراي نگهبان را مسئول نظارت بر صحت انتخابات کرده است و به نامزدها نيز اين اجازه را داده که برفرآيند کار نظارت داشته باشند. حالا شما مي گوييد "اينجانب همچنان قوياً اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است که بايد به صورتي بي طرفانه از طريق يک هيئت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد" اين هيئت مورد اعتماد ملي کيست و چه کسي بايد آن را تأييد کند؟ مگر قانون اساسي ما دراصل 99، نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري،‌ مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده شوراي نگهبان قرار نداده است؟ حال آيا واقعاً نظر شما اين است که نظام به دليل اعتراض شما، قانون اساسي را زير پا بگذارد؟ اگر قرار باشد به سبب ترديد امروز شما بر نتايج انتخابات، قانون اساسي و نهاد قانوني شوراي نگهبان را ناديده بگيريم،‌ ممکن است فردا فرد ديگري هم که برايش در يک رأي محکمه قضايي ترديد ايجاد مي شود، مشروعيت اين نهاد را زيرسؤال ببرد و اين نهاد را برنتابد و براي داوري درباره آن حکم،‌ به هيئتي خارج از قوه قضائيه فکر کند و هکذا اين شيوه ادامه يابد. دراين حال تکليف اداره کشور چه مي‌شود؟ شما که قانون‌گريزي را تقبيح مي کنيد، خوب است علي‌رغم گله و آزردگي که داريد، براي استقرار قانون در جامعه به قانون تن دهيد و کاري نکنيد که اين ميثاق ملي مورد ترديد قرار گيرد، چه درآن صورت حتي اگر روزي شما هم زمامدار شويد، گرفتار نتايج بد ناشي از اين کار خواهيد شد.

 

3 - شما به طرفدارانتان تذکر داده ايد "با بسيجي روبه رو نيستيم، با سپاهي روبه رونيستيم، با ارتش روبه رو نيستيم، با نيروي انتظامي روبه رو نيستيم،‌ با نظام مقدس خود و ساختارهاي قانوني آن روبرو نيستيم" حتماً قبول داريد آنها که با لواي هواداري شما در خيابان‌ها آتش کينه به راه انداخته اند، مسجد به آتش مي کشند،‌ جان انسان‌هاي بيگناه را مي گيرند، ‌اموال مردم را غارت مي کنند، مردم را مي آزارند،‌ بسيج و سپاه و ارتش و نيروي انتظامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي را برنمي تابند، آنها ياران شما نيستند و شما راهم قبول ندارند و سخنان شما را بر نمي تابند. آنها شما را هم از جنس نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي مي دانند. حساب اين افراد از حدود 13 ميليون نفري که در انتخابات به شما رأي دادند، کاملاً جداست. اين رأي دهندگان به شما برادران و خواهران ما هستند که درميان 4 گزينه تأييد شده از سوي شوراي نگهبان، شما را انتخاب کردند. انتخاب آنها يکي از چهار بود نه داخل و خارج از نظام. بنابراين آنها که درميانشان بسيجي، سپاهي، ارتشي و عضو نيروي انتظامي نيز هست، ‌نيازي به اين يادآوري و تذکر ندارند. آنها همه مثل بقيه افرادي که به ديگر نامزدها رأي دادند، متن مردم انقلابي ايرانند که هرگاه لازم شود، با حضور يکپارچه خود از دستاوردهاي انقلاب خودشان دفاع مي کنند.

 

4 - شما مي گوييد "در بيش از 170 حوزه انتخاباتي تعداد آراي به صندوق ريخته شده، بيشتر از تعداد واجدين شرايط است"، شما مي توانيد اين موضوع را با شوراي نگهبان در ميان بگذاريد و حتي نام اين حوزه ها همراه با تعداد آراي به صندوق رخته شده و تعداد واجدين شرايط رأي دهي آنها را از طريق رسانه ها اعلام کنيد تا مسئولين امر پاسخ گويند و مردم نيز قضاوت کنند.

 

5 - شما مي گوييد "هرگز به خود اجازه نخواهم داد براثر عمل من، جان کسي درمعرض خطر قرار گيرد" پس اين جان‌ها که به نام حمايت از شما گرفته شده و اين‌همه جان‌ها و مال‌ها که به خطر افتاده چه مي شود؟

 

6 - شما مي گوييد "براعتقاد راسخ خويش مبني بر باطل بودن انتخاباتي که گذشت و استيفاي حقوق مردم پاي مي فشاريم" آيا خودتان دراين سخنان نشاني از خود رأيي که درصورت ادامه به ديکتاتوري مي انجامد، مشاهده نمي کنيد؟ بگذاريد شوراي نگهبان با حضور امناي شما مسئله را رسيدگي کند شايد به اين نتيجه رسيديد که قضاوت امروزتان برمبناي اطلاعات نادرستي است که به شما داده اند.

 

اميدوارم با تدبيري خردمندانه اجازه ندهيد مردم بيش از اين به نام شما گرفتار آسيب و خسارت شوند که طبعاً آثار آن به ويژه در سراي باقي متوجه شما خواهد شد و نيز اجازه ندهيد تصوير مثبتي که از ميرحسين موسوي نخست وزير سالهاي دفاع مقدس در ميان مردم وجود دارد، مخدوش شود.