پاسخ باهنر درباره این‌ که آیا جلیلی می‌تواند ادبیات احمدی‌نژاد را داشته باشد؟ اضافه کرد: خیر؛ خود احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند این کار را بکند!

محمدرضا باهنر، در گفت‌وگو با خانه ملت درباره آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و هشت نامزد حاضر در رقابت سیاسی پیش رو به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی به این‌که سال 84 قالیباف در نظرسنجی‌ها رتبه دوم را داشت اما در انتخابات نفر چهارم شد، آیا این تجربه می‌تواند برای او تکرار شود؟ گفت: در عالم سیاست هیچ چیز غیر قابل تصور نیست و هرگونه احتمالی وجود دارد، اما اگر بخواهد این گونه اتفاقات رخ بدهد باید منتظر ادبیاتی مثل احمدی‌نژاد یا شبیه او در این رقابت‌ها باشیم. باهنر همچنین در پاسخ به این‌که آیا جلیلی می‌تواند این ادبیات را داشته باشد؟ اضافه کرد: خیر؛ خود احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند این کار را بکند!

وی ادامه داد: گاهی در جامعه شایعاتی به وجود می‌آید مبنی بر این‌که جلیلی از سوی مسئولان عالی رتبه نظام پشتیبانی می‌شود که این هم حداقل به صورت شفاف و روشن از سوی رهبری تکذیب شد، بنابراین این نوع سونامی رأی هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر باید بگویم جلیلی بدون تکیه به این نوع توهمات که از سوی مقامات بالا مورد حمایت است باید یک ادبیاتی به کار ببرد که نمی‌دانیم آن چیست؛ اگر چه نمی‌توان گفت برد ادبیات احمدی‌نژاد صفر است اما دیگر توانایی ایجاد سونامی رأی را ندارد.