رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی از میان 183 کشور جهان 28 اعلام شده است * کمترین اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران

صندوق بین المللى پول در گزارش اخیر خود موسوم به چشم انداز اقتصادى جهان، تولید ناخالص داخلى ایران در سال ۲۰۰۸ را ۳۴۵ میلیارد دلار بر اساس دلار آمریکا و رتبه ایران از این نظر را در میان ۱۸۳ کشور جهان ۲۸ اعلام کرده است.

 این گزارش پیش بینى مى کند، تولید ناخالص داخلى ایران در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ اندکى کاهش یافته و به ۳۴۳ میلیارد دلار خواهد رسید، اما رتبه ایران در رده بندى جهانى بر اساس حجم تولید ناخالص داخلى از ۲۸ در سال قبل به ۲۵ در سال جارى میلادى ارتقا خواهد یافت.

 

ارتقاى سه پله اى ایران در این فهرست نشان دهنده کمترین اثر بحران اقتصادى جهان بر اقتصاد این کشور است

 

بروز بحران اقتصادى حجم تولید ناخالص داخلى بسیارى از کشورها را طى سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد داد و در نتیجه جابه جایى هایى در این رتبه بندى انجام خواهد شد. ارتقاى سه پله اى ایران در این فهرست نشان دهنده کمترین اثر بحران اقتصادى جهان بر اقتصاد این کشور است.

 

  تولید ناخالص داخلى ایران در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ اندکى کاهش یافته و به ۳۴۳ میلیارد دلار خواهد رسید، اما رتبه ایران در رده بندى جهانى بر اساس حجم تولید ناخالص داخلى از ۲۸ در سال قبل به ۲۵ در سال جارى میلادى ارتقا خواهد یافت

 

بر اساس گزارش صندوق بین المللى پول از نظر تولید ناخالص داخلى بر اساس دلار تا رتبه هفتم هیچ تغییرى در فهرست قدرت هاى اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ رخ نخواهد داد و کشورهاى آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا اگرچه با کاهش تولید ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۹ مواجه مى شوند، اما همچنان جایگاه خود را به عنوان هفت قدرت بزرگ اقتصادى جهان حفظ مى کنند.

اما روسیه که در سال ۲۰۰۸ به عنوان هشتمین قدرت اقتصادى جهان شناخته مى شد، در سال ۲۰۰۹ به جایگاه ۱۲ سقوط مى کند. کره جنوبى نیز از رتبه ۱۵ به رتبه ،۱۶ لهستان از رتبه ۱۸ به ،۲۱ سوئد از رتبه ۲۲ به ،۲۴ نروژ از رتبه ۲۴ به ،۲۶ تایوان از رتبه ۲۶ به ،۲۷ یونان از رتبه ۲۷ به ۲۸ و دانمارک از رتبه ۲۹ به ۳۱ تنزل پیدا مى کنند.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلى آمریکا به عنوان نخستین قدرت اقتصادى جهان از ۱۴۲۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۱۴۰۰۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. این رقم براى ژاپن از ۴۹۲۳ میلیارد دلار به ۴۹۹۲ میلیارد دلار و براى چین از ۴۴۰۱ میلیارد دلار به ۴۸۳۲ میلیارد دلار افزایش مى یابد. ضعیف ترین قدرت اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ نیز کشور کریباتى با تولید ناخالص داخلى ۱۱۴ میلیون دلار است. تولید ناخالص داخلى این کشور در سال ،۲۰۰۸ ۱۳۷ میلیون دلار گزارش شده است.

منبع: روزنامه جوان