به دنبال تشکیل و ارسال پرونده متهمان فتنه ۸۸ به دادسرای انقلاب، حکم غیابی برای یکی از متهمان فراری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ بر اساس اخبار به دست آمده، حکم غیابی اردشیر امیرارجمند متهم فتنه ۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی «ماشاءالله احمدزاده» صادر شده است.
بر اساس این حکم، اردشیر امیرارجمند بر اساس سه عنوان اتهامی زیر به حبس محکوم شده است.
۱- ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهام تأسیس و سازماندهی گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای هماهنگی راه سبز امید
۲- پنج سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
۳- یکسال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی بوده است. او برادر مسعود امیر ارجمند رئیس سازمان اطلاعاتی منافقین مستقر در پاریس است.
ارجمند بعد از بازداشت در ایران و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان شورش‌های خیابانی، به عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود که به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت و اکنون رئیس شورای موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد موسوی در خارج از کشور است.