پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.

از اولین ساعات امروز، یک خبرگزاری تازه تاسیس، با ارسال انبوه چندین پیامک، دولت را متهم کرده که به دنبال ایجاد بحرانی جدید در سطوح بالای نظام است.
این خبرگزاری که خود را منتسب به یک نهاد خاص می داند، در اتهامی ضدامنیتی به دولت، خبری جعل کرده و آورده است: "گفته می شود جریان انحرافی در دستوری تشکیلاتی خواستار انتشار مطالبی در انتقاد از رهبری در وبلاگ ها و فضای مجازی شده است"
پس از ارسال انبوه این پیامک، خبرگزاری مذکور ضمن پیگیری خط القای حاکمیت دوگانه، با گزینش چند جمله از برخی وبلاگ های بی نام و نشان و پیامک کردن این جملات به مخاطبانش، تلاش کرده اتهام بزرگ خود به دولت را مستند نشان دهد.
در همین حال، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار شبکه ایران، ضمن تکذیب صریح ادعای این خبرگزاری تاکید کرد با توجه به محتوای ضدامنیتی پیامک های این خبرگزاری، دستگاه های ذیربط باید به سرعت بااتهام زنندگان برخورد کنند تا مخالفان دولت، بیش از این جرات اتهام زنی های بدون سند را نداشته باشند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد؛ در گذشته نیز بارها تاکید کرده ایم، عملکرد سایت ها، وبلاگ ها و صفحاتی که گاه به اسامی اشخاص منتسب به دولت و یا به طرفداری از دولت منتشر می شوند، ارتباطی به دولت و یا شخصیت های دولتی ندارند.