لابد شنيده ايد كه مي گويند «از سر لاعلاجي، گربه شده خان باجي»؛ حالا حكايت فتنه گران شكست خورده جنگ احزاب و رضا ربع پهلوي است.

پايگاه اينترنتي ايران گلوبال وابسته به اپوزيسيون مقيم خارج با اشاره به مرگ كامل فتنه سبز نوشت: بيش از 7 ماه از حصر موسوي و كروبي مي گذرد. شايد هيچگاه تصور نمي كرديم كه حاكميت جرات به خود دهد و اين دو را بازداشت كند، اما جسارت نشان داد و اقدام به حصر موسوي و شيخ شجاع كرد. شايد خيلي ها تصور مي كرديم كه بعد از اين اقدام، فاتحه حكومت خوانده مي شود، چرا كه خود را شجاع و غيرتمند مي پنداشتيم. متاسفانه پس از بازداشت چهره هاي شناخته شده، حركت آنچناني از ما سر نزد؛ باعث اين امر را هم بسياري ترمزهاي جنبش يا بي عرضگي ما يا دلايلي ديگر مي دانند... اما در اين ميان در اين ماه ها، چهره واقعي خيلي ها روشن شد. يك نمونه جناب مهاجراني كه با وقاحت تمام شروع به تعريف از رژيم كرد، آقاي امير ارجمند هم مدت ها است سكوت اختيار كرده؛ آقاي سخنگوي شوراي هماهنگي راه سبز اميد، راستي كسي از شورا خبري دارد!!؟ ما هم شورا داريم، سوري ها و ليبيايي ها هم شوراي مخالفان دارند. چرا ما بايد از هر طرف بكشيم؟؟؟ عده اي در اين برهه از تاريخ نشان دادند كه مصداقي تمام عيار از مگسان دور شيريني هستند.
اين سايت ضدانقلابي اضافه مي كند: از آن سمت وقتي همه ساكت شده اند، جناب رضا پهلوي نمونه خوبي براي مثال زدن هستند. به عنوان يك اپوزيسيون سبز لذت بردم از نوشته هاي ايشان، از كساني دفاع كردند كه باعث شدند حكومت پدريشان سقوط كند و پادشاهي را از ايشان گرفتند. از او تشكر مي كنم كه در اين زمان كه حتي بسياري ميرحسين و شيخ را فراموش كرده اند، يادي از اينها كرد.